Utbildningar

L4U erbjuder även utbildningar.

Varje måndag

  • föreläsningar,
  • workshops,
  • studiebesök,
  • fysisk träning,
  • samtal (individuellt och i grupp).

Syftet är att stödja deltagarna att bli ”försörjningsbara”. Försörjningsbar kan vara att skaffa sig en anställning, men det kan även vara att starta eget. Utbildningarna och de övriga aktiviteterna ska skapa en bra grund.

Inom ramen för L4U-verksamheten kan vi också erbjuda exempelvis:

  • Truckkort,
  • Traverskort,
  • ”Heta arbeten”-utbildning,
  • Eller liknande utbildningar (inte körkort).

En förutsättning för att L4U kan bekosta extra utbildning är att en blivande arbetsgivare har detta som krav för nyanställning.

Alla deltagare, till och med vintern 2012/2013, fick utbildning i

  • Personinsikt, med LG Eclundh.

Till och med våren 2013 fick de även utbildning i