Mål/Syfte

Syfte

NASA Fuglesang

Syftet med verksamheten är att minimera slöseri med resurser och tid (lean) för de arbetssökande i jakten på arbete och framför allt för företagen i deras jakt på kompetent arbetskraft. Vår utgångspunkt är att de ungdomar som saknar en anställning behöver få möjlighet att komplettera de teoretiska kunskaper de saknar samt att få prova på och visa upp sig på olika företag som vill nyrekrytera.

Målsättning

Huvudmål: Att 70 % av deltagarna ska ha ett arbete efter avslutat projekt.
Effektmål:Fler ungdomar lever ett självständigt liv med egen inkomst och eget boende och blir oberoende av sin försörjning genom föräldrar eller samhälle. Hälsoriskerna minskar.

Långsiktiga mål

Hitta effektiva och snabba vägar till kompetensutvecklig och arbete genom en god samverkan mellan organisationer, privata företag, utbildningsansvariga och offentliga arbetsgivare. En modell som river byråkratiska murar och har fokus på den enskildes och arbetsgivarens behov. Underlätta övergången i generationsskiftet genom att ta tillvara den kunskap som finns på arbetsplatserna och låta de äldre successivt lära upp ungdomar inom olika yrken.
Bilden ovan är Public domain