Huvudman och partner

 

Enköpings kommun

Enköpings kommun är huvudman för verksamheten L4U.

L4U har som chef Lasse Olsson på Arbetsmarknadsenheten som sorterar under VUC på Utbildningsförvaltningen.

Verksamheten (inklusive denna hemsida) drivs av samordnare Henrik Sundström.


logga_enkopingskommun 


 

Samverkanspartner

Främsta samverkanspartners är olika företag samt Arbetsförmedlingen.
logga_arbetsformedlingen

logga_foretagarna