Bakgrund

Här beskrivs bakgrunden till projektet L4U, som ligger till grund för nuvarande verksamhet L4U.

Anledningen till att vi från början ville kartlägga företagens behov av nyrekryteringar var att vi fick signaler om att trots att arbetslösheten var hög så saknade företagen personer som de kunde rekrytera. Arbetslösheten i vår målgrupp är stor, vilket man ser på antalet inskrivna personer på arbetsförmedlingen. Av totalt 409 arbetssökande deltar 225 personer i andra jobbsökande aktiviteter, 59 är rehabiliteringsärenden, och 125 personer är i vår målgrupp, 16-24 år. Av dessa är 49 kvinnor och 76 män.

Brandskogsskeppet

Den totala arbetslösheten har sedan ansökan till förstudien skrevs i december 2008 ökat med 60 %, i målgruppen har arbetslösheten ökat med 54 %. Vi har i vår förstudie frågat 98 företag inom olika branscher vilken kompetens de saknar i företaget nu och ett par år framöver. Dessa är byggbranschen, butikshandel, data/teknik-service, annan service, hotell/trädgård samt vård/hälsa/omsorg.

Det är framför allt inom handel, både varor och tjänster, och i tillverkningsbranschen som behoven av nyrekrytering finns.

Kompetenser man saknar är allt ifrån arbetslivserfarenhet till branscherfarenhet med specifik utbildning. Hos 44 av företagen planerar man nyanställa minst 104 personer.

white-lily-flowersUnder kartläggningen passade vi även på att tittade på hur stora pensionsavgångarna var på dessa företag. Under de närmaste åren kommer 104 personer att gå i pension. Av dessa behöver man ersätta 54 personer. Tillsammans innebär detta att minst 160 personer har möjlighet att få en anställning hos dessa företag de närmaste åren.

Enköpings kommun hade sedan tidigare utvecklat en modell som kallas Enköpingsmodellen, ett L4U-projekt i mindre omfattning, med färre deltagare och inom endast en bransch. Den har testats ett fletal gånger med mycket goda resultat.

Arbetsförmedlingen har varit en aktiv samarbetspartner som man vill fortsätta arbeta tillsammans med. Det har tidigare inte gjorts någon gemensam satsning på ungdomar då de ekonomiska förutsättningarna inte funnits.

 (Bilderna ovan är Public Domain.)