L4U upphör men praktik fortsätter

Idag är min sista dag i tjänst för Utbildningsförvaltningen på Enköpings kommun.

L4U kommer inte att fortsätta, men mina kollegor på Arbetsmarknadsenheten och samarbetspartners på Arbetsförmedlingen kommer självklart att fortsätta sina ansträngningar att hjälpa ungdomar att skaffa sig arbete och i det ingår praktikplatser som ett verktyg.

Tack för mig!

Henrik Sundström.

fbhatt