Nya praktikanter kommer in och hittar ut på praktik

Andra halvårets arbetssökande har börjat komma in via Arbetsförmedlingen. Alla har frivilligt anmält sig för att komma närmare arbetslivet. Varje person får ett individuellt mottagande och coaching till anpassad praktikplats.

unique-2

Jämfört med tidigare år är det nu betydligt färre ungdomar som kommer till L4U. Det passar därför bra med det förändrade arbetssättet där vi nu tar emot varje person i enskilda möten istället för att ta emot dem i grupp.

 

Förändrat upplägg L4U

Strax innan sommaren gjorde Henrik Sundström och Helena Vig på AF ett förslag på förändring av verksamheten L4U. Den viktigaste punkten är:

  • I stället för gruppintag går vi över till mer succesivt intag. Fördelen är en jämnare arbetsbelastning för praktiksamordnaren, ett mer individanpassat och behovsinriktat praktikletande samt att deltagare kan ha möjlighet att starta när behov uppstår.

Ovanstående förändring följs av en mängd andra naturliga förändringar.

OBS! Då Henrik tackat ja till ett erbjudande om arbete i Skåne och därför slutar sitt arbete i Enköping, så kan verksamheten vänta ännu större förändringar under hösten.

Soluppgång
Soluppgång för en del är solnedgång för andra