Start grupp 7_1

Måndagen 14 mars startade grupp 7_1 i L4U.

Det varsjälvaste Pi-dagen.

Trettonde mars (3 14) är Pi dagen
Fjortonde mars (3 – 14) är Pi dagen

En grupp på 17 ungdomar har anmält sig frivilligt.

Under två veckor gör vi studiebesök, tester, för samtal och diskussioner och träffar företagare, företrädare för samhållslivets alla områden (nästan) – allt i syfte att skapa ett bra team och framförallt för att:

Matcha rätt deltagare till rätt praktikplats.

Som alltid är det viktigaste vilja och motivation.

Idag är det onsdag och vi ska på fyra praktikplatser – så det blir fart och rörelse och logistiska utmaningar. Kul!