CV och praktikbetyg med Niclas Lundin

Måndagen den 26 oktober startade vi som vanligt i Yrkeshögskolans lokaler på Källgatan i Enköping.

Dagens gästföreläsare var Niclas Lundin, en Enköpingsbo med stort kontaktnät, många erfarenheter och god kunskap om arbetslivet i Enköping.

Niclas Lundin
Niclas Lundin

Inom HR-området  har Niclas förvärvat goda kunskaper tack vare sin fd anställning inom Manpower. Vi är mycket glada och stolta över att Niclas återigen kommer och besöker oss för att dela med sig av sina kunskaper.

Niclas och jag har blivit ganska samspelta på den här föreläsningen och kompletterar varandra genom att växla mellan olika synsätt.

Vi kan också tillåta oss att improvisera lite för att bibehålla en spännande ”nerv” och intresset hos åhörarna. Vi använder ett gemensamt bildspel för att hålla en röd tråd.

Vi arbetade på bra hela förmiddagen och alla deltagare ska nu ha åtminstone ett utkast klart till sina praktikbetyg. En stor del av arbetet där återstår, innan betygen är färdiga för underskrift av praktikhandledarna, främst är det att förankra formuleringarna och inhämta mer information om hur praktiken har varit.

På eftermiddagen slappnade vi av lite mera och ägnade oss åt att socialisera under lättare fysisk träning. Först gick vi ner till idrottshuset för att deltagarna kunde hämta ut gymkort, de som inte redan hade.

Sedan tog vi oss till en ledig fotbollsplan, delade upp oss i två lag och spelade krocket!

Krocket

Det var roligt. Vi testade också lite olika regler och byggde olika banor. Ett uppfinningsrikt gäng L4U:are som vågar alltmer tillsammans.

Men ännu har tyvärr ingen fått jobb, det är synd. Tråkigt är också att en deltagare avslutat, pga att L4U inte var lämpligt just nu, men i övrigt ser jag nästan bara framgångar.

Positivt är att en deltagare ska på två anställningsintervjuer, en annan har gjort ett yrkesval och till följd av detta tagit beslut om att studera. 

Försvarsmaktens Ida Månsson rekryterade

Måndagen den 19 oktober fick L4U besök av Ida Månsson från Försvarsmakten.

Jobba med militären?

Ida berättade om FM:s roll och om hur det kan te sig att vara anställd inom militären.

Vi fick också veta vilka antagningskrav som finns och hur man ska ansöka.

Efter Idas genomgång visade flera deltagare intresse. Senare bestämde sig en deltagare för att prova på – så hen ska läsa in ett par gymnasiebetyg på Komvux och ansöka till grundutbildningen så snart som möjligt.

Utöver detta så kollade vi vad det finns för lediga jobb, några rekryteringsfirmor och förberedde lite CV och praktikbetyg.

keep-calm-and-work-on-it-9

Sedan tränade vi, vilket innebar att några gick till idrottshuset och andra tog en promenad.

Besök hos kommunalråd Anders Wikman

Måndagen den 12 oktober började vi dagen med att prata om allas praktikplatser.

Jag kunde berätta att två deltagare fått sina önskningar uppfyllda om att byta praktikplats; det hade gått bra eftersom det fanns lämpliga praktikplatser och goda skäl.

Sedan arbetade vi med praktikbetyg.

På eftermiddagen tog vi en promenad för att besöka Enköpings kommunhus.

Kommunhusets korridorer
Kommunhusets korridorer

Vi var inbjudna till Skolsta-rummet som ligger på andra plan i kommunhuset på Kungsgatan 42.

(Skolsta är ett litet samhälle i Enköpings kommun som ligger på vägen mot Uppsala och Sigtuna.)

God fika
God fika i Skolstarummet

Där vi fick träffa Anders Wikman, vid sidan av Helena Proos (S), ett av Enköpings två kommunalråd. Oppositionsrådet heter Ingvar Smedlund (M).

Anders Wikman
Anders Wikman, kommunalråd (NE)

Anders är i grunden journalist, men har även innehaft livsmedelshandel och pizzabutik. Politiken är ett av Anders intressen sedan lång tid och förut var han till exempel centerpartistisk ledamot av Utbildningsnämnden.

I bakgrunden Niklas. Vi ser Evas händer.
I bakgrunden Niklas. Till höger ser vi Evas händer.

I början av 2014 startade Anders tillsammans med några vänner ett nytt parti, Nystart Enköping (NE), som främst ägnar sig åt lokala Enköpingsfrågor.

Valet 2014 gick mycket bra för Nystart Enköping som blev ett av de största partierna i Enköpingspolitiken.

Frågor och kommentarer
Frågor och kommentarer

Ungdomarna hade frågor och kommentarer, så det blev ett mycket trevligt och intressant besök med fika, kaffe och fruktsaft.

Givande möte
Givande möte

Anders berättade hur viktigt det är att människor är intresserade av samhällets utveckling. Med vilja och motivation kan man förändra mycket.

Uppmärksamma ungdomar.
Uppmärksamma ungdomar.

Roligt att höra från Anders hur viktigt det är med engagmang och att det är väldigt många fritidspolitiker som satsar kraft, tid och lust på att förändra och förbättra samhället.

Det är viktigt att ungdomar kommer in i politiken.

Demokrati är positivt!
Demokrati är positivt!

En deltagare träffade efteråt en av sina nära och kära som är anställd på kommunen och har sin arbetsplats i kommunhuset.

Quite funny, actually
Quite funny, actually

Besök hos SYV Ann-Charlotte Österlund etc

Måndagen 5 oktober var sista dagen innan praktikperiod 1 (av 3).

Först lämnade en företagare återbud pga oförutsett mycket att göra på arbetet. Istället arbetade L4U  med förberedelser till praktiken och med pappersarbete som CV osv.

Sedan promenerade vi iväg till Enköpings VUC (Vuxenutbildningscentrum) för att där träffa Ann-Charlotte Österlund, som är SYV och ville berätta för oss om olika utbildningsformer och studiemöjlgheter.

Det blev många svar och en del frågor. Mycket intressant är ”det högre bidraget” som arbetssökande ungdomar nu kan få, vilket innebär att studiebidraget är nästan dubbelt så stort som studielånet. Mycket bra villkor för en som studerar! Detta är en tillfällig satsning som regeringen beslutat om.

Efter vårt besök hos Ann-Charlotte så gick vi tillbaka till Yrkeshögskolan där alla fick sina viktiga ”Överenskommelser om arbetspraktik”, som ska underskrivas första dagen på praktikplatsen. Det är myckekt viktigt – så att alla försäkringar gäller!

Vi kontrollerade också att alla visste precis

  1. Vilket klockslag de ska börja
  2. Vem de ska träffa var

Sedan gick vil till idrottshuset. Nästan alla tränade på gymmet, men några valde att ta en stärkande promenad istället.

Jag tycker det ser positivt ut inför starten! 🙂

 

Praktikperiod 1, grupp 6_2

Nu har den nya gruppen deltagare börjat sin första praktik, av totalt tre perioder. De två första perioderna är på vardera sex  veckor och den sista är på sju veckor.

3 praktikperioder
3 praktikperioder

Av anmälda 24 deltagare så kom 17 stycken till start på måndagen den 21 september. Bortfallet på sju personer beror på studier, jobb, flytt till Karlstad och flera för mig okända orsaker; AF bör ha koll på detaljerna. Jag fokuserar självklart på de som har kommit och gör mitt bästa för att hitta bra vägar för dem att skaffa sig jobb.

24-17
24 var anmälda, 17 kom till start

Under de två första veckorna har deltagarna fått träffa 24 personer från företag och organisationer runt om i Enköping. Mest har det varit  representanter från de företag som erbjuder praktikplatser, men även representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt intresseföreningar.  Jag vill passa på tillfället att rikta ett STORT TACK till alla de som gjort dessa två första, intensiva veckor möjliga!

Blombukett till alla som ställt upp!
Blombukett till alla som ställt upp!

Vi har gjort studiebesök på sex platser, mest olika industrier eftersom det är den typen av arbetsplatser som de flesta har minst kunskaper om. Vi har haft föreläsningar, sett filmer om arbetsmarknadens villkor och utvalda yrken, spelat jobbspel, arbetat med personlighetstester, startat med fysisk träning och förberett CV.

Förberedelser för praktik
Förberedelser för praktik

De grundläggande punkterna under förberedelserna har varit

  • arbetsmarknad,
  • företagen som erbjuder praktikplatser,
  • vad som förväntas av en praktikant,
  • vad det är som gör att företag anställer och
  • vilka egenskaper hos den jobbsökande som är viktigast.

Den antagligen viktigaste uppgiften har varit att matcha rätt praktikant till rätt praktikplats. Stor del av tiden har jag informerat om den lokala arbetsmarknaden, om olika branscher och om de specifika praktikplatserna, så att deltagarna får en grund att fatta beslut. Jag har genom enkäter, tester, samtal och observationer försökt få så mycket information som möjligt från varje deltagare och sedan noga lyssnat på vilken plats, eller typ av plats, de vill praktisera på. Det är alltid ett litet pussel med risk för konflikter när fler än en deltagare vill till samma plats, men med omkring 50 – 70 praktikplatser att fördela deltagarna på, så brukar det gå ganska bra.

Jag hoppas alla deltagare nu har siktet inställt på att nå sina mål och att dessa mål sammanfaller med företagarnas.

Målsättning

Målsättning

Det är bara en praktikdeltagare som inte kommit igång och det beror av sjukdom på praktikplatsen. Med stor sannolikhet är alla igång nästa vecka.