Dialogföreläsning och fackföreningen Unionen

Måndagen den 27 april började som vanligt klockan 9 på Yrkeshögskolan med närvarorapporter och småprat. Denna gång visade jag bland annat hur deltagarna själva kan räkna ut hur stort stöd en arbetsgivare kan få i form av Nystartsjobb.

Alldeles därefter kom Anne Lenke för att hålla en dialogföreläsning.

Anne Lenke, lärare och föreläsare
Anne Lenke, lärare och föreläsare

Planen är att Anne vid fem olika tillfällen ska presentera vissa fakta som deltagarna sedan reflekterar över utifrån intresse och förkunskaper. Exempel på teman som behandlas är världsbilder och livsåskådningar, jordens historia och Gaias ålder, livets förutsättningar och mänskliga behov, fossila bränslen och energi, människans ursprung och framtid.

Anne ger perspektiv på tid och historia
Anne ger perspektiv på tid och historia

Föreläsningarna är i stort sett samma som Anne just nu håller på Enköpings bibliotek. Eftersom det är betoning på dialog så ska innehåll och form anpassas efter deltagarnas intresse och förutsättningar.

UNIONEN

Efter lunch fick vi besök av Lars Persson från fackföreningen Unionen som samtalade med ungdomarna om arbetsliv och arbetslöshet.

Det Lars berättade kompletterade utmärkt det som Åsa Olsson från Handels berättade om förra veckan. Bägge två talade om hur viktigt det var med anställningsavtal och säkerhet på arbetsplatsen samt gav många bra tips om ur man får jobb, behåller ett jobb och utvecklar sig på jobbet.

En sak Lars pratade om var säkerhet. Tyvärr skadas en del personer i sina arbeten och allra oftast är det pratikanter som råkar illa ut. Att så många praktikanter skadas beror mest på att de inte är vana, inte blivit tillräckligt informerade eller inte har tillräcklig skyddsutrustning.

Praktikanterna är i full gång

Praktikanterna är i full gång med den första praktikperioden. Ett par deltagare har redan haft några dagars arbete tack vare sina praktikplatser!

happy_face

Det är ofta inte så lätt att komma igång med ett heltidsjobb (eller en praktik) efter en tids arbetslöshet, men deltagarna är i full fart på sina praktikplatser. Jag är runt och besöker de olika platserna och blir självklart väldigt glad när jag ser rosiga kinder och sol i blick hos praktikanter som trivs till tusen och inget hellre vill än att jobba på.

Målsättning
Målsättning

En av deltagarna  vill så gärna visa arbetsgivaren sitt stora intresse, sin vilja och motivation att hen kom överens med mig om att praktisera fem dagar i veckan i stället för de vanliga fyra. Vi övriga i L4U träffas fortfarande på måndagar för att fortsätta med personlig utveckling och marknadsföring, samt lära oss mer om arbetsliv och samhälle.

På de senaste måndagarna har vi lärt oss att fixa med papper och rapporter av olika slag, att skriva CV och praktikbetyg samt göra personlig budget. Vi har också letat efter lediga jobb på nätet och även sökt arbete via webben. Detta ska vi fortsätta med.

Under de första veckorna har vi fått besök av Carina Berntsson från Nyföretagarcentrum som pratade om entreprenörskap och företagsamhet. Carina berättade också generöst och livfullt om sin egen livsresa.

Vi har även varit på besök i Enköpings Kommunfullmäktigesal och fått prata med kommunalrådet Helena Proos (S) och oppositionsrådet  Ingvar Smedlund (M).

ett glatt kommunalråd och ett lika glatt oppositionsråd träffar L4U i fullmäktigesalen.
Ett glatt kommunalråd och ett lika glatt oppositionsråd träffar L4U i fullmäktigesalen.

 

enkopingsbibla
Enköpings huvudbibliotek

Vi har dessutom varit på Huvudbiblioteket för att träffa Nina Halden Rönnlund, som är verksamhetschef för Kultur, konst och bibliotek på Upplevelseförvaltningen.

Nina berättade om alla verksamheter runt om i kommuen och visade runt oss i de vackra lokalerna på Ågatan.

Vackra biblioteket på Ågatan

Förutom att berätta om befintlig verksamhet så pratade Nina om planer och visioner som finns. Hon målade upp bilder av alla de möjligheter som finns på Upplevelseförvaltningen. En praktikant skulle få både mycket att göra och även stora möjligheter att utveckla nya idéer tillsammans med personalen. Biblioteket finns på Facebook.

Kronofogden.se

Ungdomarna har också tagit del av utbildning från Kronofogden om hur man hanterar personlig ekonomi och vad man bör göra (och inte göra) om man får ekonomiska problem. Vi har också gjort en personlig budget som vi ska fortsätta arbeta med vid senare tillfälle.

Handels facket
Handels facket

Från fackföreningen Handels har vi haft besök av Åsa Olsson som berättade om fackligt arbete och hur svensk arbetsmarknad är organiserad.

Åsa Olsson, Handels

Åsa kunde ge mycket konkreta tips och råd till ett par av ungdomarna om deras alldeles nyskrivna anställningskontrakt. 🙂

Nästa vecka ska deltagarna för första gången träffa Anne Lenke som är inbjuden att genomföra en serie dialogföreläsningar av samma slag som var så populära i föregående grupp (grupp 5_2).

 

Grupp 6_1 är igång

Måndagen den 16 mars startade grupp 6_1 i L4U.

Till starten var 19 personer anmälda.

Nårga deltagare kom aldrig (av olika individuella orsaker).

Antalet deltagare var 12  första dagen. Efterhand har det dock tillkommit flera deltagare och den senaste tillkom på skärtorsdagen, den 2 april, så idag är det 16 personer som är med.

Idag den 9 april är det 14 deltagare som är ute i praktik och två som är försenade och startar först i nästa vecka.

Under de två första veckorna så lär jag känna deltagarna och coachar dem. Syftet med coachningen är att stärka deras självförtroende och förbättra inställning till möjlighet att få arbete.

Bilden är ett montage.
Bilden är ett montage.

 

Jag gör också mitt bästa för att ge dem så mycket kunskap och förståelse som möjligt om praktikplatserna. De ska också förstå att  praktikplatser kan tillkomma efter deras önskemål och vilja. Att rätt person kommer till rätt plats är mycket viktigt och detta kallar jag ”matchning”.

Målet med de två första veckorna är att de på kort tid ska bli förberedda att gå ut i arbetspraktik och att de kommer till praktikplatser som de vill vara på.

För att de första två veckorna ska ge lyckat resultat så arbetar vi med kommunikation, information och såväl fysisk som andlig träning.

Vi gjorde sju studiebesök och vi hade besök av 23 personer. De 23 besöken var personer från företag, kommun och organisationer. Flera personer hade föreläsningar/workshops där de generöst delade med sig av sin tid och kompetens för att hjälpa deltagarna att komma in i arbetslivet. Andra  besökare var på jakt efter bra praktikanter och berättade om sina företag och vad de kunde erbjuda för arbetsuppgifter.

Vi har också ordnat medlemskap i idrottshuset så att vi kan simma och träna.

Fysisk träning
Fysisk träning

Tillsammans gjorde vi också övningar och genomförde rollspel för att lära känna varandra, utveckla personligheter och för att skapa en bra gruppkänsla.

En mycket märklig omständighet med denna uppstart är att så många besökare/företag har lämnat återbud i sista stund.  Ungefär 10 företag har missat sina inbokade möten. De har angett olika orsaker och någon gemensam nämnare kan jag inte se, så de många inställda mötena är än så länge ett mysterium.

Nästa vecka får vi besök av Nyföretagarcentrum och vi ska samma dag  göra ett besök i Kommunhuset för att träffa kommunens högsta politiska ledare, Helena Proos.