Bra resultat, grupp 5_2

Inga deltagare kvar i aktuell grupp.

Här är ett resultatdiagram:

Deltagare

• 20 har skaffat sig jobb.
• 1 ska börja studera.
• 3 är avskrivna pga olika goda anledningar.
• Dessutom har jag lyckats förmedla arbete till fem ungdomar som inte är deltagare i L4U.


Bra resultat!

Planerad start grupp 5_2

Planerad start för grupp 5_2 är måndagen den 15 september. Datum är valt med tanke på att ungdomar som slutade gymnasiet i våras ska kunna vara med i ”Jobbgaranti för ungdomar” och därmed även i L4U.

Jobbgaranti för Ungdomar. Foto: AF
Jobbgaranti för Ungdomar. Foto: AF

Informationsmöte på AF är planerat till fredagen den 5 september kl 13:15.  Arbetsförmedlingen kallar till detta möte de ungdomar som AF anser kan vara lämpliga för att delta i en arbetspraktik. Min uppgift är att ge så bra information om L4U som möjligt, så att ungdomar kan fatta välgrundade beslut om huruvida de ska delta eller inte.

Beslutet om deltagande fattar ungdomarna redan på plats. De ungdomar som väljer att inte vara med får förklara för AF:s handläggare varför de väljer bort en  verksamhet som AF i Enköping betecknar som ”det närmaste jobb som finns”.

I aktuell grupp (5_1) är för tillfället samtliga ungdomar i arbete eller har valt att sluta pga studier eller andra, särskilda, skäl. För dagen kan man säga att målen för grupp 5_1 har uppnåtts till 100 %.

Jobbgaranti för ungdomar. Foto: AF
Jobbgaranti för ungdomar. Foto: AF

Fler i arbete

Denna vecka har ytterligare en deltagare i L4U slutat pga arbete.

Dessutom har L4U kunnat hjälpa ett bemanningsföretag att rekrytera tre fd deltagare i verksamheten.

Med andra ord: ytterligare fyra ungdomar i arbete denna vecka – det är inte så illa!

keep-calm-and-work-on-it-9