L4U besökte Enköpings museum

Deltagarna har nu genomfört fem veckor av första praktikperioden. Därmed är det alltså två veckor kvar av Praktikperiod 1.

Nu är det därför dags att börja matcha ihop deltagarna med nya praktikplatser. På vår måndagsträff inledde vi detta arbete och några deltagare blev klara ganska snabbt.

Därefter tog vi gemensamt en bensträckare. För att friska upp tankarna, lära oss nya saker och få nya idéer så hade jag planerat in ett studiebesök på Enköpings museum

Enköpings museum och Turistbyrå
Enköpings museum och Turistbyrå

Besök på museum är ett led i att förstå det lokala näringslivet och dess framväxt.

På Enköpings museum och Turistbyrå välkomnades vi av Linda Karlsberg.

Linda berättade om sina arbetsuppgifter, de anställda, vilka uppgifter som de måste klara av och hur arbetet är organiserat.

Linda berättade också om intressanta platser och områden i Enköpings kommun. Exempelvis  om den stora mängden runstenar som finns i kommunen samt om de unika hällristningarna. Framför allt nämnde Linda Brandskogsskeppet vid Boglösa, som är en av Sveriges största och märkligaste hällristningsfigurer,

Brandskogsskeppet.
Brandskogsskeppet.

Linda berättade också om de olika näringar som en gång i tiden gjorde att Enköping etablerades som samhälle.

Prognoserna för turism pekar uppåt, sa Linda, och tipsade därmed om att detta är en växande bransch som behöver rekrytera mycket personal framöver.

Realistisk modell av gamla klosterkyrkan.
Realistisk modell av gamla klosterkyrkan.

Därefter gjorde alla deltagare en tipsrunda som Linda hade förberett. Det var en väldigt skicklig grupp ungdomar som genomsökte museet på frågor och svar – nästan alla hade alla rätt!

Efter museibesöket fortsatte delar av gruppen arbetet med att matcha ihop till nya praktikplatser.

Deltagare får framgångar

Flera av deltagarna i L4U får stora framgångar denna vecka. En deltagare slutar pga heltidsjobb, en annan tar en paus från L4U pga heltidsjobb. Yttrerligare två deltagare har klartecken för en truckutbildning i början av maj.

Tummen upp
Tummen upp

Jag får också många goda signaler från praktikhandledare om att praktikanterna är väldigt duktiga och motiverade. Många deltagare trivs också väldigt bra på sina praktikplatser.

Det är därför högst sannolikt att flera deltagare kommer att få arbete inom den närmaste tiden.

Men det är bäst att ”inte ropa HEJ förrän man är över bäcken”, med andra ord är inget klart förrän det är klart!

niagrafalls-family

Dr Ernst Westerlund, mirakeldoktorn i Enköping

L4U gjorde ett studiebesök på Westerlundska gården där vi fick en trevlig guidning av Kristian Lundeberg (ättling till doktorn) och dennes maka, Christina, som verkar i föreningen Westerlundsällskapet.

Här några bevingade ord från den fantastiske dr Westerlund.

Att hvila är att göra något annat
Att hvila är att göra något annat
Jag har inte frågat - om hon kan, jag har frågat - om hon vill
Jag har inte frågat – om hon kan, jag har frågat – om hon vill
Absolut lydnad eller respass
Absolut lydnad eller respass
Man skall inte göda sorgen
Man skall inte göda sorgen

Westerlundska gården sköts av Westerlundska sällskapet som vårdar minnet av den store doktorn och sköter guidningar. Under sommarhalvåret är det café i den vackra trädgåren.