Praktikperiod 1 inledd för grupp 5_1

Igår började 23 ungdomar på sin första praktikperiod av totalt tre. Allt gick så bra det kunde gå, förutom ett litet glömt papper någonstans.

Starten sker efter två veckors förberedelser, som har haft som mål att motivera samt engagera deltagarna samt att matcha rätt person till rätt praktikplats. Dessa två veckor har genomförts av L4U i lokaler som vi lånat av Yrkeshögskolan i Enköping.

Förberedelserna har alltså haft som mål att matcha ihop deltagarna med praktikplatserna. Att rätt person kommer till rätt plats är viktigt.

En del av praktikanterna kommer till sin bästa plats först vid andra eller tredje praktikperioden. Att det blir så handlar en del om tajming, så att rätt person kommer till rätt plats vid rätt tid. Sedan vet ingen på förhand med säkerhet vem som är rätt person på rätt plats – det är därför vi har praktiken för att testa detta!

Motivation och vilja är enormt viktigt. Det säger alla företagare. Det är ofta motivation och vilja som är avgörande för att en deltagare ska nå framgång.

Motivation och vilja är inget som kommer från tomma intet.  För en del människor är motivation något som kommer inifrån och driver på och ger energi. För andra kommer motivationen utifrån och drar och attraherar.

Visioner och mål påverkar också väldigt mycket åt vilket håll en person är på väg. Utan mål så är risken att man står kvar på samma fläck. Utan vision så kan man inte formulera ett mål som lockar.

Målsättning

Målsättning

Under de två veckornas förberedelse har mycket tid och energi gått till att få deltagarna att se de möjligheter som L4U erbjuder.  Visioner, mål, motivation och vilja har varit centralt i många av de aktiviteter vi har genomfört. Att locka fram modet att sträva efter sina mål är givetvis svårt, men detta har L4U och de olika föreläsarna haft som centralt tema.

Att vi skapar en lagkänsla i det arbetet är ofta något som kommer av sig själv, men vissa övningar har haft just ”team-building” som syfte.

Några nyckelord och nyckelpersoner under dessa två veckor har varit (utan inbördes rangordning):

Bemötande, inställning, Idrottshuset, Intresseundersökningar, presentationer. Punktlighet och ansvar. Hans Sundström + Monica Eriksson, Kajsa Klarbo + Lars Lindqvist, Lars Persson – Unionen, Personliga samtal, Felix Rodriguez, Pernilla Aronsson, CV, Helena Vig, rekryteringsmässa, Mental träning, Andreas Hammar + Ibbe Salahov, Anki Öberg, Tester, Personinsikt, självkännedom, Joakim Eriksson, Stefan Holm, Håkan Odenring, Robert Haijlen, Ismo Särkää, Mikela Bauer, Vision och mål, Meditation, intervjuteknik, Ann-Charlotte Österlund – SYV.

Och matchning!

Praktikbetyg

Vi vill att alla deltagare får praktikbetyg som visar två saker:

  1. Arbetsuppgifter
  2. Omdöme

En del arbetsgivare har särskilda personalavdelningar (HR) eller andra möjligheter att själva ta fram praktikbetyg, men ofta är det relativt små företag som anordnar praktikplatser åt L4U och de är ofta mycket glada för att vi hjälper dem att ta fram praktikbetyg åt deltagarna.

Här är några påhittade exempel på praktikbetyg som kan användas som inspiration för deltagarnas egna:

Föreläsningar som var grymma!

L4U fick i tisdags 11 mars träffa fem personer från Enköpings näringsliv som kom och föreläste hos oss. De berättade om sina verksamheter och sin syn på arbete, praktik och hur man skaffar sig jobb. Starkt fokus på hur viktigt det är med motivation och vilja för att nå sina mål.

Alla föreläsarna var grymma! (Ja, väldigt bra alltså.)

Felix Rodríguez berättade om sitt liv, sina mål och om sitt företag. Deltagarna berättade efteråt att Felix var stark, självsäker och talade mycket rakt och direkt till ungdomarna.  ”Det var lite hårt att höra en del saker han sa, men när man tänker efter så var det helt sant!”, som en av ungdomarna sa.

Pernilla Aronsson berättade mycket klart och vackert om Jobmore, ett företag som hon har startat och är verksamhetschef för. Företaget Jobmore arbetar med bemanning, rekrytering, entreprenad,  utbildning och coachning. Självklart var detta mycket intressant för deltagarna i L4U att höra om. Pernilla fortsatte sedan med väldigt viktiga råd och tips om flera olika saker, till exempel om hur man på bästa sätt hittar jobbet man vill ha, hur man söker det, hur man förbereder sig för jobbintervju och vad det är som företagen oftast letar efter när de rekryterar. Alla lyssnade noggrant och när jag lite nyfiket kollade några detaljer efteråt så var de helt med på noterna.

Tilda Holstius är representant för HSO, Handikappförbundens samorganisation. Tilda gör alltid ett starkt intryck med sin öppenhet och ärlighet när hon berättar historien om sitt liv. De hinder hon tvingats övervinna ger hon en bra inblick i och en optimistisk förståelse hur långt man kan komma trots svårigheter. En mycket levande berättelse med humor från hjärtat. Tilda gav också goda tips och råd om hur man kan hitta verktyg för att göra livet lättare.

Andreas Hammar och Ibbe Salahov kommer från Byggmax. Andreas är butikschef och Ibbe är en tidigare praktikant från L4U. De gjorde också starkt intryck på deltagarna. Andreas berättade om sin syn på praktik och praktikanter och hur det till stor del handlar om motivation och vilja. Misstag kan alla göra och det är okej – det viktiga är att man ska visa ”fighting-face” och kämpa på. De som inte ger upp vinner! Ibbe Salahov som kom in som praktikant på Byggmax för ett år sedan höll med Andreas. Ibbe berättade att det är svårast i början och en del ”skitjobb” när man är ny, men faktiskt gör alla ”skitjobb” då och då, och när man jobbat ett tag så lär man sig alltmer och får mer ansvarsfulla uppgifter. Ta chansen med L4U och gör ert bästa så kan ni inte förlora. Det är också väldigt trevligt när lönen kommer!

Stort tack till dessa fantastiska föreläsare och för att de bjuder på så mycket av sin tid, sin kunskap och på sig själva! Det betyder oerhört mycket för deltagarna att få dessa råd och inblickar i hur arbetslivet funkar.

I dag startar en ny grupp, 5_1

Den nya gruppen som startar i dag består av 30 arbetssökande ungdomar. Två deltagare har anmält sig sjuka.

Vi har haft besök av:

  • YH, receptionisten Monica Eriksson och YH:s verksamhetschef Hans Sundström
  • Malin äldreboende, Kajsa Klarbo, resultatenhetschef, samt Lars Lindkvist, aktivitetsledare
  • Unionen fackföreningen, Lars Persson

Dessutom har deltagarna fått göra gruppövningen ”Ego Eller Eko” samt börjat arbetet med att presentera en kamrat.

 

Ny Grupp 5_1

Två stycken informationsmöten har genomförts inför starten av grupp 5_2.  Närvarande var ungefär 40 ungdomar som blivit kallade av Arbetsförmedlingen. Jag fick som vanligt god hjälp av Helena Vig och andra arbetsförmedlare, samt på första träffen även av Jenni Edvardsson som gav en mycket bra presentation av företaget Jysk, där Jenni är blivande butikschef.

jysk

 

Många unga har anmält sitt intresse för att delta i L4U. Just nu är det 31 personer på deltagarlistan. Faktiskt är den lokal jag har bokat inte avsedd för så många., så jag får helt enkelt låna fler stolar någonstans!

Massa folk
Massa folk

Senaste gruppen (4_2) var också 31 personer i starten. De första veckorna genomförde vi i Korsängskolans aula, vilket tyvärr inte är en optimal lokal för att skapa motivation, lagkänsla och engagemang.

Just motivation, engagemang och vilja är väldigt viktigt att ungdomarna har med sig i bagaget när de träffar företagare och senare när de går ut på praktik.

Lagkänslan är viktig för att vi ska kunna genomföra måndagsträffarna på ett bra sätt och så att utbildningar, övningar, träffar med företagare och studiebesök blir lyckosamma.

Motivation och vilja är förutsättningarna för att nå framgång.

L4U försöker hela tiden vara flexibel i sina arbetsmetoder. Därför är det med glädje vi kan meddela att två personer redan har kommit ut i praktik, trots att de enligt planerna inte skulle börjat förrän den 25 mars. Eftersom företagen och ungdomarna fick bra kontakt tack vare L4U så är det bara att köra. Varför vänta? Just do it!

Agera!
Agera!

Och hela tiden arbetar L4U med att hitta passande praktikplatser.

 

Avslut grupp 4_2

Den 14 februari var sista dagen för grupp 4_2. Vi avslutade den med en gemensam fika på Konditori Tammerfors. Det börjar bli en tradition att vi har avslutningen där under lite avslappnade och trevliga umgängesformer.

Stora torget i Enköping där Konditori Tammerfors ligger.
Stora torget i Enköping där Konditori Tammerfors ligger. Gammalt foto!

Den här gången var AME-chefen Lasse Olsson med och fick därmed tillfälle att lyssna på ungdomarnas berättelser om hur det varit på praktiken, hur de upplevt L4U, om de kunde rekommendera L4U till sina vänner och vad deras närmaste planer var.

Lasse Olsson, Enhetschef AME
Lasse Olsson, Enhetschef AME

Speciellt med denna gruppen är att tre personer har fortsatta praktikperioder efter avslutningen. Praktiken är ordnad av L4U på deltagarnas begäran och expedieras av Arbetsförmedlingen som nu också tar över ansvaret för dessa deltagare.

Lagarbete
Lagarbete

Det var en trevlig träff och lite sentimentalt också. Jag hoppas att kunna ha fortsatt kontakt med deltagarna och bistår dem gärna på de sätt jag kan även fortsättningsvis.

Och jag uppmanar alla praktikanter: Håll kontakten även med praktikanordnarna!