Mer om ekonomi

Vi pratade mera om ekonomi på vårt senaste måndagsmöte. En del var repetition från föregående måndagsmöten. Nytt för idag var att vi såg en film i fyra kapitel om ungdomar som flyttat hemifrån och hur de hanterade pengar och hushåll, hyror och kamratskap.

eco_green_economy

Vi kollade också upp ett dokument deltagarna skapade när de startade i L4U i höstas. De skrev ner om

  • vilka drömmar de har om framtiden
  • vilka planer för närmsta tiden
  • vad de tror att de gör om ett år
  • vad de gör om tre år

Det var en del förändringar. Flera har bestämt eller har funderingar på att börja plugga. Någon hade vidgat sina vyer och kunde nu tänka sig arbeta inom fler olika områden än tidigare. Förändringarna är beroende av erfarenheterna de gjort på sina praktikplatser.

Efter detta gick vi allihop på gym och fick instruktioner i hur man använder maskinerna. De flesta kände redan väl till utrustningen men en sådan här genomgång med instruktör är nödvändig för att alla försäkringar ska gälla.

15_Hotel_Icon_Has_Gym