Praktik är ett jobb som syftar till framgång

Hur fungerar praktiken inom L4U? Det är en fråga som jag som praktiksamordnare ibland får. De som undrar är främst företagare eller ungdomar, men även politiker, tjänstemän i samhällstjänst eller en intresserad allmänhet visar nyfikenhet.

Inom L4U är målet att praktiken ska leda fram till en anställning. Det är viktigt att hålla i minnet. Anställning (eller att praktikanten väljer att studera) är framgång för L4U.

Praktiken ger ofta många andra fördelar än arbete –  och framgång uppfattas väldigt olika från olika personer beroende av om det är praktikanten, företagaren, kommunens tjänstemän, politiker eller EU som gör bedömningen.

Success---Ranking-psd52883

En del tycker att framgång är att klättra i en trappa.
Vad är framgång för dig?

 

Hur som helst, praktiken funkar som så här:

Praktiksamordnaren (jag) letar i Enköpings kommun efter företag som har rekryteringsbehov. Letandet gör jag genom att ringa, surfa, mejla och cykla runt i kommunen. Det blir många samtal och mycket knacka dörr och leta efter personer.Alla dagar och dygnet runt tar jag chansen att fråga och undersöka viljan att ta emot praktikanter. (På den tiden som L4U var ett projekt så ställde jag redan i första meningen frågan ”Har ni rekryteringsbehov?”)

Det är nämligen detta anställningsbehov som är grunden för att ett företag ska få ta emot en praktikant. Om inte denna grund finns, så fortsätter jag leta praktikplats någon annanstans.

Att företaget har uttryckliga rekryteringsbehov är en starkt motiverande kraft för praktikanterna. Personligen är jag övertygad om att dessa förväntningar, från företagare såväl som från praktikanter, är den främsta framgångsfaktorn i L4U.

Därför försöker jag vara tydlig med rekryteringsbehov är förutsättningen. Därför är jag tacksam för de företagare som tydligt och klart säger NEJ. Då slipper både jag och företagaren spilla tid, eller hur. Om företagaren har ett rekryteringsbehov så fortsätter jag gärna samtalet och då pratar vi om övriga förutsättningar som exempelvis

  • lönekostnader (Noll kronor),
  • tider (normalt sett heltid på vardagar) och
  • period (vanligtvis 6-7 veckor).

Om då företagaren kan tänka sig att leta efter rätt person för jobbet genom att låta motiverade ungdomar praktisera och visa att de passar in i företaget, så kollar jag och företagen gemensamt upp vilka förutsättningar som finns för praktiken, exempelvis:

  • arbetsuppgifter
  • handledning
  • arbetstider
  • utvecklingsmöjligheter och stöd
  • formella krav
  • arbetsplats

Om något med praktiken inte fungerar så försöker vi hitta lösningar och vi är ganska flexibla. Tillsammans och i samverkan med företagarna och de praktiserande ungdomarna så det brukar gå att hitta sätt att få praktiken att bli meningsfull för bägge parter.

I de fall som någondera part inte vill fortsätta praktiken – oftast för att möjligheten inte finns att praktiken leder till arbete – så är det inte särskilt meningsfullt att fortsätta. Då avbryter vi och försöker hitta en bättre matchning mellan företagare och ungdom.

Att avbryta en praktik är inte ett misslyckande! Avbrottet har alltid en naturlig förklaring. Praktikperioden syftar till att undersöka om praktikanten passar på företaget och om vi får ett svar på den undersökningen så har praktiken tjänat sitt syfte!

Praktiken är alltså ett sätt att pröva och hitta naturliga och passande lösningar. L4U är inte till för att lösa problem utan för att hitta lösningar – det är inte alltid lätt att se skillnaden men det är en ändå en viktig bärande idé att vi är lösningsorienterade och inte i första hand problemlösare.