Praktikbetyg

Måndagen den 28 januari satsade vi helt på att arbeta fram praktikbetyg.

Tre praktikbetyg ska det bli, ett för varje praktikplats.

Document_new.svg

Praktikanordnarnas uppgifter är de som är viktigast när vi tar fram praktikbetygen. Både uppgifterna och omdömet måste vara välgrundade och i bägge fallen använder vi utvärderingar som anordnarna skrivit och även anteckningar från de besök jag har gjort på företagen.

Vi hade god hjälp av de lärdomar Niclas Lundin gett oss om hur man ska formulera sig och vad man ska tänka på, inte minst lite av de ”hemliga” fraser som personalavdelningar använder sig av för att beskriva olika arbetsuppgifter och för att ge olika omdömen.

Många gånger blir praktikanordnarna väldigt glada för de mallar vi tagit fram och ber om att få använda dom själv. Så klart dom får!

Ordinarie verksamhet

Nu ska projektet L4U övergå i ordinarie verksamhet. I tisdags 22/1 hade vi uppstartsmöte med deltagande av Arbetsförmedlingen och Utbildningsförvaltningen.

Nästa grupp är planerad till i början av mars. Undertecknad (Henrik Sundström) och Helena Vig från Arbetsförmedlingen kommer att planera detaljerna kring starten. Det har uppstått en del frågetecken i övrigt, men varför oroa sig i onödan när man ändå inte har möjlighet att påverka?

Uppstartsmötet kunde gemensamt konstatera, dels via färsk statistik och dels via konkret erfarenhet, att det är mycket få företag som just nu säger sig ha rekryteringsbehov. Detta leder till att urvalet och antalet praktikplatser är begränsat. För att bibehålla den höga andelen praktikplatser som uppfyller målet, dvs arbete, så kan detta leda till ett begränsat antal deltagare.

Som samordnare kämpar jag som vanligt på med att leta praktikplatser… Vädret är mycket vackert med strålande solsken, men också mycket kallt, så vid dagens företagsbesök passade jag på att utnyttja detta ljus och tog några fotografier som jag sammanställt i ett kollage nedan.

20130124_sammansatt

De flesta ungdomar på ovanstående bild har fått arbete på sina praktikplatser.

Förhoppningsvis blir det mindre kallt de närmsta dagarna, för det går knappast att ens prata i telefon utomhus nu, så kallt är det – ungefär minus 12 på dagen och minus 24 nattetid .

Niclas Lundin om arbetsliv och referenser

I måndags, den 21 januari, fick glada och intresserade deltagare i L4U tillfälle att ta del av massor av erfarenheter, tips och goda råd från Niclas Lundin, Brystone AB.

nic_lundin

Niclas Lundin, Brystone AB bland annat.

Niclas Lundin är specialist på information! Och dessutom med speciella kunskaper om digitala informationssystem.

Nicklas är också en glad, kunnig, verbal och erfaren företagare med ett mycket gott kontaktnät och stor kunskap om Enköpings lokala näringsliv. Att han varit chef på Manpowers Enköpingskontor säger en del.

Jag kan lova att mycket av det Niclas berättar är fullständiga nyheter för ungdomarna. Jag har också själv flera gånger blivit överraskad när Niclas delar med sig av erfarenheter kring arbetslivet, om CV, intyg, betyg och referenser.

Som vanligt ligger fokus på sådant som kan leda till arbete och mycket av det Niclas berättar kan vi direkt omsätta i praktiken. Vi ska använda mycket av Niclas’ ”lära” på måndag när vi på allvar sätter igång arbetet med deltagarnas personliga praktikbetyg.

Vi är mycket glada åt att Niclas återigen så generöst bidrar med sin tid, sina kunskaper och sitt goda humör till L4U’s tacksamma deltagare!

Praktikbetygsexempel.

Din Tur – spridningskonferens 17 januari

Torsdagen den 17 januari var det dags för projektet Din Tur att genomföra en så kallad ”spridningskonferens”. Platsen var Söderbergska huset i Uppsala, där arrangören Folkuniversitet huserar.

soderbergska
Söderbergska huset

Undertecknad, Henrik Sundström, var inbjuden av projektledarna Sten Örtefors och Matti Kuisma, som vid sidan av projektledarjobbet för Din Tur, har haft uppdrag på L4U att utbilda inom Marknadsföring och självsälj, vilket framgår av de rapporter jag infört här på sidan.

Matti, som haft ansvaret för Din Tur i Uppsala, ledde presentationen.

matti

Matti Kuisma, Din Tur

Konferensen syfte var alltså att presentera projektet Din Turs genomförand och resultat för olika intressenter/aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum Uppsala, Folkuniversitetet, Uppsala kommun, biblioteket i Tierp, PEER AB och Projekt Jobbstudion i Knivsta.

Sten Örtefors, som ansvarat för Västerås-delen av Din Tur, berättade om bland annat om hur ”Samverkan föder passion och passion föder prestation”.

stenSten Örtefors, Din tur Västerås. I förgrunden intresserade konferensdeltagare.

Övriga presentatörer:

 • Johanna Warme, berättade om Personinsiktsutbildningen som hon genomför. Metoden har namnet TEAMROLLER och bygger på Dr M Belbins arbete.
 • Sazan Hussein är arbetsförmedlare och precis som Sten från Västerås-delen av projektet. Sazan betonade det hon upplever som avgörande för framgång: ”Den stora skillnaden är VEM som arbetar i projektet. Oavsett vilka projekt och hur de är planerade och organiserade så gör de ändå alla SAMMA SAKER, men det som är avgörande är VILKA personerna är och HUR de arbetar.”
 • Berhane Gebremicael och Abbas Vahlipour, är två deltagare i projektet som redogjorde för sina egna erfarenheter. Bägge är mycket tillfreds med sitt deltagande och mycket nöjda med projektet. De tog bägge tillfället i akt att varmt tacka den närvarande personalen. 

Här följer mina oredigerade och osorterade minnesanteckningar:

Teamroller

Johanna Warme

Dr M Belbin personlighetstest.

Handlar om vad jag GÖR ej vad jag ÄR.

Vad får deltagaren ut av det?

Se sina styrkor

 • ”Objektiv” bedömning genom att det inte endast är självskattning, som i många andra tester, utan personer (observatörer) som känner den som ska undersökas får avge sina omdömen genom ett formulär som sedan databehandlas.
 1. Deltagaren får välja 5-6 personer (observatörer) som får svara på hur deltagaren beter sig i olika situationer. (Det är dock inte alltid alla som har 4-6 personer som känner en väl.)
 2. Lite med målet för projektet är att ”Vi ska bli ”Jag AB””
 • Nio teamroller:
 1. Specialist, har kunskap och sicklighet inom ett smalt område. Spetsompetens. Målinriktad, hängiven. Kunnig.
 2. Teamworker, sjaoar bra atnisför icg duakig ubin teanet,
 3. Implementer, förverkligar idéer. Disciplinerad, effektiv, tillförlitglig. Konservativ.
 4. Completer Finshser, Görs det tillräckligt bra? Allt ska funka perfekt. Noggrann. Delegerar inte.
 5. Resource investigator, vem kommunicerar med världen utanför? Tar tillvara oc utvecklar andras id´åeer. Intressen, pratsam, överoptimistisk. Utåtriktad. Ivrig. Utvecklar kontakter.
 6. Shaper, Jag vill ha det här gjort. Får resultat genom at driva folk framåt. Duktig att tända team, skapar handling, provocerande.
 7. Monitor evalutor, analytiker, utvärderar idéer och analyserar. Skarpsinnig, skeptisk, kan uppfattas som bromskoloss.
 8. Co-ordinator,  ser hela bilden och får teamet att arbeta mot gemensamma mål. Mogen trovärdig. Säker. Delegerar. Tendens att bli lat genom att delegera bort allt.
 9. Plant, allt starta med en bra idé. Kläcker idéer. Hitar på lösningar på svåra problem. Tillåta svagheter. Svårt att kommunicera sina idéer, lite i det blå.

Samverkan – passion – prestation

Sazan Hussein och Sten Örtefors

Verka samman. Samma villkor. Vi bygger vägen och jag tankar motorcykeln full.

Vad är bra med samverkan? Vad vinner vi. Ägarna av ett problem kan lättare lösa dem tillsammans. ESF –rådet säger det….

Bredare och djupare kompetens kan organiseras.

 1. Innovativ verksamhet
 2. Strategiskt påverkansarbete.
 3. Samverkan.
  Hur jobbar Din Tur med – samverkan
 4. Arbetsförmedlingen., Svenska ESF. Projektdeltagare, CVL, NFC, Andra EU-Projekt. Min Tur Luleå, UMA, företagslyftet, ÖL4U, praktikföretag, kommuner, Proffice, Adecco. Manpower, transnationellt projekt. Externa utvärderare, handelskommaren, Ikea, Ica, Möller bil.
  Intern samverkan – projektteam i Uppsala och Västerås och övrig projektpersonal.

Varför är deltagaren ledsen? Massa sociala problem. Privata problem. Plocka ur de problem som vi kan diskutera. Bostadslös. Ingenekonomi. Har därför inte sökt jobb – helt ensam i Västerås. ”Behöver en kompis”. Samråd med AF (en ”social konsulent”). Samråd med handläggare social försörjning. ”Vi har inga lägenheter, men du kan göra så här”: prata med bostadsföretag. Lämnade intyg om inkomst och därmed får bostad. Gjorde en ekonomisk analys – > fick sedan hjälp från socialen -> kan prata jobb. Fick stor hjälp från andra deltagare. Et företag erbjöd praktik och samarbetet med AF ledde sedan till restaurangutbildning.

Samarbetsförmåga .. är en egenskap som allt fler arbetsgivare efterfrågar!

Viktigast att lyfta fram positiva egenskaper. De flesta egenskaper går att lära sig.

1.?

2. Samarbeta

3. Var flexibel

4. Lyssna på dina kollegor

5. Bidra med din kompetens. Nästa gång kan du behöva hjälp

6. Möt mskor på rätt nivå. Ingen gillar en besserwisser.

7. Ta fram det positiva hos andra.

Passion – lidelse kärlek entusiasm mission engagemang. Den måste vattnas och underhållas ”hänförd – halvtokig – helhjärtad!”. Bra grogrund för kreativitet, entreprenörskap, nytänkande och prestationer!

Sazan Hussein:
Den stora skillnaden är VEM som arbetar i projektet. Alla gör samma saker, men HUR gör de?

Samverkan föder passion och passion föder prestation.

Whiteboard:

En styck fiktiv person per grupp.  Tänk er att ”Camilla söker jobb”.
Låt deltagarna berätta vem Camilla är för de som står framme vid WB.
Vem är Camilla? 45 år. Uppvuxen i Götet, bor i Uppsala. Industriarbetare. Flyttade pga kärleken, nu skild. Två barn i dagisåldern. Förslitning i ryggen. Sjunger i kör. Har två hundar. Smärta mest på morgonen. Bor i Eriksberg. Grundskola. Bra grannar (hjälper med barnen när hon är på kör). Vattengympa och vetekudde. Inte så social. Skäms lite över att vara arbetssökande. JOB. Har fått idé om att kontakta Uppsalahem – bor inom U-hem nu. DE har en stilig och duktig fastighetsskötare – Sven.  Tack vare industriarbete inte teknikrädd.  Börjar fatta at hon kan en hel del om boende. Rygen gör at hon behöver ett rörligt arbete och ser att hon kan sådant som Sven gör.

Anledningen till att det går så snabbt är att det handlar om någon annan. Det är lättare att prata om någon annan. Ofta kommer det upp egna erfarenheter och det är bra att höra andras erfarenheter.

Vi jobbar så här hela tiden – vi ställer en massa frågor.

Det blir inrullat. Det blir engagemang – det blir på rätt nivå.

Det spelar roll vad deltagarna säger.

Värderingsövning. Det går att hitta lösningar för andra, t ex vem ska Camilla prata med, vad ska hon säga när hon ringer, varför skriver inte du ditt cv på samma sätt. Många detaljer. Det man pratar om i gemensamma övningen kan man sedan använda i enskilda samtal.

Statistik

Stor arsenal av olika verktyg och mycket styrs av deltagarna.

Nu är 3:e omgången slut. Ser man gemensamt på Uppsala/Västerås:

 • 20 % har kommit till ett arbete.
 • 15 % har börjat studera (arbetsmarknad eller annat).
 • 4 % har bestämt sig för att starta eget.

Medel är 40 % har jobb. Inräknat studenter och egenföretagare är det cirka 50 %.”

 

STORT tack till Sten och Matti som bjöd in mig till konferensen!

Jag gjorde mitt bästa för att bidra med min kompetens och mina resurser.

Vid tangentbordet,

Henrik Sundström

Felix Rodriguez, Erik Klinga, Tom Stråhle

Måndagen den 14 januari fick L4U besök av

 • Felix Rodriguez
 • Erik Klinga
 • Tom Stråhle

Felix Rodriguez är en ung entreprenör med många järn i elden. För tillfället arbetar han mycket med att bygga upp sitt företag Grovarbete.se Företaget har mycket att göra och arbetar mycket i Stockholm, den här tiden på året är det mycket snöröjning. Felix är ännu mycket ung, men har många kloka tankar och genom sin företagsamhet så skaffar han sig många nyttiga erfarenheter som han gärna delar med sig av.

På L4U genomförde Felix en mycket bra föreläsning! Jag höll mig mest vid sidan av (och fick därmed tillfälle att diskutera med de övriga två föreläsarna) men de tillfällen när jag tittade in i föreläsningsrummet så var det en fantastisk stämning därinne och jag såg i deltagarnas ögon och minspel att de var mycket intresserade och engagerade i vad Felix berättade och de övningar och insikter som han förmedlade. Fantastiskt bra jobbat av Felix!

Erik Klinga är också en mångsysslare, med bland annat akrobatik, cirkuskonster och en egen gycklartrupp på sin meritlista. För oss i L4U berättar Erik om EU-projektet LEADER Norra Mälarstranden som arbetar med att stödja landsbygdsutveckling i Håbo, Enköping, Västerås och Hallstahammar. Det som främst är intressant för L4U är de ungdomscheckar som det är möjligt att söka. Erik satte ungdomarna i arbete med att ta fram egna projekt och (som vanligt!) fick våra deltagare på mycket kort tid fram väldigt bra idéer och projektbeskrivningar. Om man bara renskriver dom och satsar lite med hjärtat så är samtliga projekt så väl i överensstämmelse med LEADERs syfte att de sannolikt har goda möjligheter att få stöd! Tyvärr, så har hittills ingen ungdom nappat på att förverkliga sina idéer – men jag är säker på att Eriks ”projektverkstad” får många att tänka till och att många goda frön sås inför framtiden!

Tom Stråhle är en annan mycket aktiv och kunnig nätverkare. En erfaren handlare och försäljare så var Tom denna dag främst på L4U för att lyssna och lära. Han berättade kort om en del av de projekt han arbetar med. Till viss del handlar det om webbföretaget Smode, men även arbete med ”Grön Anda” i Enköping och en Kick-Off för Enköpings nya centrumorganisation.

Tom var imponerad av L4U och bjöd på stående fot in oss alla att delta i Kick-offen på tisdag den 5 februari i Kompassen på Kaptensgatan 4 i Enköping.

Klicka för senaste versionen av programmet för KICK-OFF här!(pdf)

Arrangörer: Enköpings Handel, Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet
Tid: Tisdagen den 5 februari kl. 7.30-10.55
Plats: Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping
Vi bjuder på frukost kl. 7.30-8.00

Anmälan: Senast 31 januari till Lene Juhlin på Turistbyrån: lene.juhlin@enkoping.se 0171-62 50 40 eller 070-684 25 04
Ange namn, företag/organisation, mobil och e-post.
Välkommen med din anmälan!

På programmet:

 • Enköping Handels marknadsgrupp
 • Inspireras att skapa nya möjligheter för vår handel.
 • Marknadsplan
 • Underhållning
 • Vision

Jag hoppas att så många som möjligt av deltagarna i L4U ser möjligheterna att ha skoj, skaffa sig kontakter och kommer på Kick-offen!

STORT tack till våra tre föreläsare och

inte minst våra underbara deltagare i L4U! 

Nya årets målbilder

Måndagen den 9 januari arbetade vi först och främst med att låta deltagarna välja ut och bestämma sina nya praktikplatser. Det är nämligen bara två veckor praktik kvar av den andra praktikperioden, sedan är det byte till den tredje och sista.

Det är inte helt lätt att ta sådana beslut för deltagarna, så det är bra att vi gör det tillsammans, eftersom arbete i grupp ger oss ökade möjligheter att utbyta tankar och erfarenheter.

5028483091_516cece6d9

(Foto av Earl Reagan)

Inte alla deltagare kunde bestämma sig, men vi har några dagar till på oss. Ju snabbare besluten kan tas desto bättre är det!

Utöver detta var det mycket närvarorapporter.

Vi pratade även om ”inställning vid anställning”, dvs hur man kan agera för att öka sina chanser till anställning. Ens handlande bestäms mycket av ens inställning. Därför så det är bra om man har en ”målbild” av vad man vill åstadkomma.

Det är bra att sätta upp mål – det ökar chanserna att man får vad man vill.

Tentamensdagen och lite till…

 

Måndagen den 7 januari kl 09.00 startade vår 4-timmars tentamen i Marknadsföring och Försäljning för våra glada, trevliga, duktiga och vetgiriga ungdomar som deltar i EU-projekt L4U.

 

Kommentarer från några deltagare: Känner mig så nervös! Har aldrig skrivit en så lång tenta! Känns som att vara på universitetet! Somnade först klockan 4 i morse! Jag sov inte alls! Tur att man varit med på alla lektioner!

 

Alla dessa kommentarer speglar det intresse och det engagemang som våra deltagare visat under vår intensivutbildning i Marknadsföring och Försäljning! Flera har redan prövat vad vi lärt oss på sina praktikplatser! Kommentar: Det funkar ju även i verkligheten! Bra att få lära sig något som vi har praktisk nytta av på jobbet!

 

Nu ska Matti och Sten rätta alla svaren. Tentamen hade 90 frågor så det blir en grannlaga uppgift! Sedan hoppas vi få skriva ut eleganta diplom med betyg till våra deltagare! Tentamen har säkert gått alldeles utmärkt!

 

Dagen avslutades med en delikat och välförtjänt examamenslunch på Restaurang Kungsbacken.
rest_kungsbacken
Detta var ett sätt för Matti och Sten att visa vår uppskattning för våra deltagare!
3_3_kungsbacken
Belåtna miner efter maten!
Vi ställer gärna upp som referenser när det är dags att söka jobb!
Varma välgångsönskningar,

 

Sten Örtefors         Matti Kuisma
Lärare och coach    Lärare och coach
0705-88 80 40       0733-88 80 40