Dag 3 i intensivutbildningen Marknadsföring och självsälj

Idag 2012-11-19 var det synnerligen god anslutning!

På plats kl 08.30 var Anton Eriksson, Dennis Inerius, Dennis Dahlén, Elin Lindqvist, Erik Arndt, Hannah Wilson, Jonas Lindholm, Mattias Lantz, Miriam Samuelsson, Robin Westerberg, Sebastian Berggren och Simon Havseden – alla redo för dagens grupparbeten, redovisningar och givande diskussioner! Pigga, glada och vetgiriga ungdomar som vill jobba!

 • Dagen började med att vi lärde oss om Sveriges Riksdag! Sveriges högsta beslutande organ som valts av folket! Vi diskuterade demokrati och offentliga aktörer i samhället – riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner och vilka uppgifter dessa har i demokratin. Vi lärde oss att det finns 8 partier i riksdagen, 349 folkvalda ledamöter som beslutar i olika frågor, att talmannen leder riksdagens arbete, att det finns 15 utskott som förbereder riksdagens alla förslag till beslut och att det är val nästa gång 2014. Då får alla våra projektdeltagare rösta! En del för allra första gången. Vi lärde oss att Kungen är vår statschef och skillnaden mellan monarki och republik. Vi lärde oss att Regeringen ska samråda med Riksdagen i EU-frågor. Samråd innebär att regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje Sverige ska driva i EU. L4U är ett EU-projekt, varför EU är av speciellt intresse för oss! Nästa måndag 2012-11-26 är vi inbjudna till riksdagen av riksdagsledamot Ulrika Karlsson, som faktiskt hälsat på hos oss på L4 U i Enköping. Tycke uppstod och vi blev inbjudna till att besöka Ulrika! Vårt program i övrigt i Stockholm återkommer vi till i nästa måndagsrapport.
 • Projektledare Marianne Ståhl hälsade på hos oss och vi diskuterade bl a vår förestående resa till Stockholm.
 • Erik Arndt höll en god muntlig presentation kring Esseltes A4-pärm. Erik är en sann säljare! Matti filmade och alla gav Erik mycket goda omdömen! Måndag 2012-12-03 är det dags för ett antal säljande muntliga presentationer!
 • Repetition bl a av konsten att kommunicera, marknadsföring – extern och intern och annat smått och gott. Verkar ha fastnat bra!
 • Försäljningens grunder – grupparbete, redovisning, diskussion! Vi har som rutin att två av våra studenter får agera lärare och förhöra sina kamrater! Skapar självförtroende och scenvana!

Marketing comic XKCDMarknadsföring är en konstart (Seriestrip av XKCD)

 • E F V-metoden – EgenskaperFördelarVinst! Började med ett bejublat rollspel med aktörerna Miriam och Anton! Sedan övning och alla fick sälja var sin produkt och använda E F V-metoden! Gick utmärkt, som förväntat!
 • Marknadsundersökningar – kvalitativa och kvantitativa! Grupparbete, redovisning och diskussioner! Bra jobbat!
 • Priset – ett – av våra hjälpmedel! Vi diskuterade prispositiva och prisnegativa produkter och hur man som säljare ska agera. Det gäller att lösa av Kunden! Sedan diskuterade vi när man ska nämna priset för kunden och hur! Bra och användbart! ”Hamburgermetoden” blev populär! Priset ska bakas in i – fördelar!
 • Vi enades om att allt vad vi lär oss kan komma till god användning dels när man arbetar som professionell säljare, dels nar man söker jobb!
 • Nästa måndag blir det alltså riksdagsbesök, som vi alla ser fram mot! Då ska vi på riksplanet marknadsföra Enköping och vårt givande EU-projekt för ungdomar L4U.

 

Fortsättning följer!

Sten Örtefors Matti Kuisma

Lärare och coacher

Dag 2 i Intensivutbildningen i Marknadsföring och Försäljning

 

Program – dag 2 i Intensivutbildningen i Marknadsföring och Försäljning – EU-projekt L4U:
* Presentation av nya deltagare! Genomgång av kursprogram, mål och förväntningar.
* Repetition av allt vi diskuterade och enades om dag 1 – den 5/11. T ex är vi alla eniga om att det enda som säljer – tillgodoser Kundens behov – är fördelar, som vi alla och våra produkter är fyllda av.
Nu gäller det bara att på bästa sätt lyckas marknadsföra våra fördelar när vi möter arbetsgivare och Kunder!
Säker på att vi kommer att lyckas med tanke på hur duktiga våra studenter är.
* Insamling av dagens hemuppgift = säljbrev/presentationsbrev när man söker jobb! De flesta hade redan mailat
sina brev till oss så vi kunde direkt ge återkoppling! Nu ska alla även ta fram CV, som ska mailas till oss för genomgång och positiv kritik.
* Genomgång av hemuppgifter – ”Att skriva säljande!” Och ”Så här får du jobbet!” Alla verkade pålästa och intresserade!°
Då är det kul att vara lärare!
* Konsten att kommunicera – grupparbete, redovisning, diskussion under pondusfylld ledning av studenterna – Miriam, Anton och Jonas, som verkade njuta av lärarrollen. Alla tycker det är utvecklande och stärkande att få chansen att uppträda inför grupp!
Mako_Veronica_Ljosnes
Cirkusartisten Mako Veronica Ljosnes.
* Att tala inför grupp! Grupparbete, redovisning, diskussion. Bra svar – att tänka på före, under och efter – den säljande presentationen. Märks tydligt att vi har med ungdomar att göra som grillats i skolan vad gäller grupparbeten och redovisningar!
Alla ska genomföra videofilmade muntliga säljande produktpresentationer på 10-15 minuter. Fritt valda ämnen. Först ut nästa måndag 19/11 är Dennis, Hannah, Jonas, Mattias och Pontus. Kommer att gå galant med dessa egna projekt.
* Vad är marknadsföring? Nytt grupparbete, redovisningar och bra diskussioner. Enades om att marknadsföring är allt som
gynnar försäljningen! Allt mellan produktion och konsumtion. Enades också om att marknadsföringens främsta mål är – att skapa
intäkter och lönsamhet! Någon sjöng ABBAs Money, money….
* Dagen avslutades med grupparbete om Intern marknadsföring! En brist i ett och annat företag. Det handlar om marknadsföring
inom företaget. Och de två ord som förklarar värdet av den interna marknadsföringen är INFORMATION—>>>MOTIVATION!
Tänk efter – vem skulle kunna vara motiverad utan att vara  informerad? Svar: Ingen!
* Nästa måndag 19/11 är det full fart igen! Då ska vi bl a förbereda vårt kommande besök i Sveriges Riksdag 26/11.
Varma hälsningar
Sten Örtefors Matti Kuisma

Praktik är ett jobb som syftar till framgång

Hur fungerar praktiken inom L4U? Det är en fråga som jag som praktiksamordnare ibland får. De som undrar är främst företagare eller ungdomar, men även politiker, tjänstemän i samhällstjänst eller en intresserad allmänhet visar nyfikenhet.

Inom L4U är målet att praktiken ska leda fram till en anställning. Det är viktigt att hålla i minnet. Anställning (eller att praktikanten väljer att studera) är framgång för L4U.

Praktiken ger ofta många andra fördelar än arbete –  och framgång uppfattas väldigt olika från olika personer beroende av om det är praktikanten, företagaren, kommunens tjänstemän, politiker eller EU som gör bedömningen.

Success---Ranking-psd52883

En del tycker att framgång är att klättra i en trappa.
Vad är framgång för dig?

 

Hur som helst, praktiken funkar som så här:

Praktiksamordnaren (jag) letar i Enköpings kommun efter företag som har rekryteringsbehov. Letandet gör jag genom att ringa, surfa, mejla och cykla runt i kommunen. Det blir många samtal och mycket knacka dörr och leta efter personer.Alla dagar och dygnet runt tar jag chansen att fråga och undersöka. Redan i första meningen klämmer jag in frågan ”Har ni rekryteringsbehov?

Det är nämligen detta anställningsbehov som är grunden för att ett företag ska få ta emot en praktikant. Om inte denna grund finns, så fortsätter jag leta praktikplats någon annanstans.

Att företaget har uttryckliga rekryteringsbehov är en starkt motiverande kraft för praktikanterna. Personligen är jag övertygad om att dessa förväntningar, från företagare såväl som från praktikanter, är den främsta framgångsfaktorn i L4U.

Därför försöker jag vara tydlig med rekryteringsbehov är förutsättningen. Därför är jag tacksam för de företagare som tydligt och klart säger NEJ. Då slipper både jag och företagaren spilla tid, eller hur. Om företagaren har ett rekryteringsbehov så fortsätter jag gärna samtalet och då pratar vi om övriga förutsättningar som exempelvis

 • lönekostnader (Noll kronor),
 • tider (normalt sett heltid på vardagar) och
 • period (vanligtvis 6-7 veckor).

Om då företagaren kan tänka sig att leta efter rätt person för jobbet genom att låta motiverade ungdomar praktisera och visa att de passar in i företaget, så kollar jag och företagen gemensamt upp vilka förutsättningar som finns för praktiken, exempelvis:

 • arbetsuppgifter
 • handledning
 • arbetstider
 • utvecklingsmöjligheter och stöd
 • formella krav
 • arbetsplats

Om något med praktiken inte fungerar så försöker vi hitta lösningar och vi är ganska flexibla. Tillsammans och i samverkan med företagarna och de praktiserande ungdomarna så det brukar gå att hitta sätt att få praktiken att bli meningsfull för bägge parter.

I de fall som någondera part inte vill fortsätta praktiken – oftast för att möjligheten inte finns att praktiken leder till arbete – så är det inte särskilt meningsfullt att fortsätta. Då avbryter vi och försöker hitta en bättre matchning mellan företagare och ungdom.

Att avbryta en praktik är inte ett misslyckande! Avbrottet har alltid en naturlig förklaring. Praktikperioden syftar till att undersöka om praktikanten passar på företaget och om vi får ett svar på den undersökningen så har praktiken tjänat sitt syfte!

Praktiken är alltså ett sätt att pröva och hitta naturliga och passande lösningar. L4U är inte till för att lösa problem utan för att hitta lösningar – det är inte alltid lätt att se skillnaden men det är en ändå en viktig bärande idé att vi är lösningsorienterade och inte i första hand problemlösare.

Planer för riksdagsbesök 26/11

Uppdaterat schema! Se nedan.

Vid ett besök i Enköping under sensommaren så träffade riksdagsledamoten Ulrika Karlsson en grupp deltagare från L4U.

Mötet bar frukt i form av en inbjudan från Ulrika till L4U att besöka riksdagen.

Måndagen 26 november beger sig en grupp från L4U i väg till Stockholm för att träffa Ulrika och ett par av hennes kollegor i riksdagshuset. Vi hoppas att deltagarna får en trevlig och lärorik resa med goda minnen från huvudstaden.

Hoppas att vädret blir minst lika vackert som på bilden nedan.

Foto av riksdagshuset Christian Gidlöf

Foto av riksdagshuset av Christian Gidlöf

Schemat för dagen:

kl 09.00 Samling på Enköpings perrong för Stockholmståget
Kl 10.00 -10.30 Besök på SJs VIP-lounge. Kaffe + kort presentation.
Kl 10.45 -11.30 Visning på Stockholms Stadshus
Kl 11.30 -12.30 Lunch i Stadshusets restaurang.
Kl 13.00 -15.00 Riksdagshuset.

 

Marknadsföring och försäljning dag 1

Program – dag 1 – marknadsföring och försäljning – intensivutbildningen:

* Våra deltagare hälsades välkomna!

* Upprop! På plats med ett ivrigt kroppsspråk var: Elin, Erik, Fredrik, Hannah, Jonas, Mattias, Miriam och Robin! Några var förhindrade att delta, men kommer att dyka upp nästa måndag!
* Lärarna/coacherna – Matti Kuisma och Sten Örtefors – presenterade sig. När Matti och Sten inte jobbar på EU-projekt L4U är de projektledare i ett annat EU-projekt på Folkuniversitetet i Uppsala respektive Västerås.
* Vill du ha jobb? A l l a svarade JA med en mun!! Fattas bara! Varför vill du ha jobb? Här fanns i gruppen massor av bra skäl
till att vilja ha jobb! Hur ska du göra för att skaffa jobb? Även på denna fråga var gruppens kreativitet imponerande!
* Innehållet i vår intensivutbildning presenterades och diskuterades:
– Var är det som säljer?
– En guldregel i all marknadsföring och försäljning!
– En duktig säljares egenskaper?
– Konsten att kommunicera.
– Så här får du jobbet!
– Att tala säljande!
– Att skriva säljande.
– E F V-metoden.
– Vad är marknadsföring?
– Marknadsundersökningar.
– Intern marknadsföring.
– Försäljningens grunder.
– Priset – ett – av våra konkurrensmedel.
– Att arbeta i projekt.
– Affärsidé. Företag. Företagsanalys.
– Framgångsrik förhandling.
– Så här blir du professionell.
– Diskussioner, grupparbeten, redovisningar, rollspel, videoinspelningar.
– 4-timmars tentamen i marknadsföring och försäljning.
Detta är alltså vårt gedigna program för våra alerta och duktiga deltagare i L4U.
* Nu var det dags för dagen höjdpunkt: Personliga säljande presentationer av våra deltagare!
 
Betyg: WOW! Alla genomförde fantastiska presenatationer och blev filmade! Alla kommer att få var sin DVD-skiva för att kunna beundra sin prestation och presentation! Betyg: M V G! Med spets!
* Sedan enades alla om att det enda som säljer är – Fördelar! Fördelar som man själv har (eller en produkt har) som ska fylla ett behov hos en arbetsgivare (eller Kund).
* Guldregeln i all marknadsföring och försäljning diskuterades fram – Intressera–>Övertyga–>Aktivera–>Följ upp!
* Till nästa gång 12/11 ska alla ha skrivit ett säljande personligt brev och en CV. Vidare studera kompendierna –
Att skriva säljande och Så här får du jobbet!
* Känns som en fantastisk grupp att få – fördelen – att arbeta tillsammans med! Fortsättning följer!
Glada hälsningar

 

Sten Örtefors Matti Kuisma