Kommer styrgruppsmöte och info-möte

I morgon onsdag 5 september har styrgruppen för L4U möte.

Gruppen består av:

Joakim Eriksson, Företagarna Enköping
Hans Hellberg, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Håkan Hillerstig, Arbetsförmedlingen Enköping
Helena Vig, Arbetsförmedlingen Enköping
Marianne Stål, Projektledare L4U
Pernilla Madesäter, Projektägare L4U
Henrik Sundström, Samordnare L4U

Dagordningen ser ut så här:

  1. Föregående protokoll
  2. Nuläget i projektet
  3. Planering av arbetsmarknadsministerns besök 26/9
  4. Jämställdhetsintegrering
  5. Övriga frågor
  6. Nästa möte

Hillevi Engström

Hillevi Engström (m), arbetsmarknadsminister.
Foto: Regeringskansliet

På torsdag 6 september är det info-möte för arbetssökande på Arbetsförmedlingen, ungefär som vanligt.

Ett 40-tal ungdomar är kallade. Jag ska försöka presentera L4U så bra som möjligt tillsammans med LG, som kör personinsiktsutbildningen, Bengt Fransén från Packsize, som tar med sig sina anställda Cecilia och Malin, Thomas Nordqvist från Shoppa, som tar med sina anställda Alexander och Per.

Företag som har sagt att de har rekryteringsbehov är beredda att ta emot arbetsvilliga och motiverade ungdomar – sådana som de tre grabbar vi ser på bilden här nedanför!

3grabbar

Fredrik, Tommy och Gabriel har verkligen kompetens och motivation!
Nu saknas bara det sista lilla för att företagen ska anställa!

Program 2012-08-27 = dag 3 i Marknadsföring och Försäljning

– Repetition av innehållet i de två hektiska dagarna i juni:
Vad är det som säljer! Svar: Fördelar! Fördelar för Kunden!
En gyllene regel i all marknadsföring och försäljning:
Intressera–> Övertyga–> Aktivera–> Följ upp!
Konsten att kommunicera! Matti gick igenom den kända kommunikationscirkeln:
Avsändare–>Budskap–>Kanal–Mottagare–>Resultat–>Feedback.
Försäljningens grunder. Vad är marknadsföring? Extern marknadsföring.
Intern marknadsföringens två ledord Information–>Motivation!
Att skriva säljande! Att tala säljande! E F V-metoden!
Att skriva CV. Presentationsbrev när man söker jobb!
Allt detta var vårens program och våra deltagare:
Gabriel, Linnéa, Sofie, Tommy och Fredrik verkar ha bra koll!

 

Att arbeta i projekt. Grupparbete och matnyttig diskussion.
– Priset – ett – av våra konkurrensmedel. Diskussion om prispositiva resp
prisnegativa produkter. När ska man nämna priset för Kunden? Faktorer som
tar bort Kundens prisfixering. Hur ska man nämna priset för Kunden?
Här dök den fantastiska – HAMBURGERMODELLEN – upp på vår white board:
Fördelar–>Pris–>Fördelar! Alla fick sälja var sin produkt och använda
Hamburgermodellen. Denna är mycket användbar även när man söker jobb
och diskuterar lön!
Public domain pic of Hamburger
Läxa till nästa gång: Putsa på CV och presentationbrev.
 
Nu återstår två intensiva kursdagar 3/9 poch 10/9. Sedan är det dags för vår
sedvanliga 4 timmars tentamen! Den dagen, den glädjen…

 

Matti Kuisma och Sten Örtefors
Marknadsförings- och säljlärare på L4U

Alla är vi säljare…

(Sten och Matti fortsätter sin utbildningsinsats med grupp 3_2.)

Alla är vi säljare…

Sebastien Grosjean 2007 Australian Open R2Detta var ett huvudtema för dag 2 i vår intensivutbildning i Marknadsföring och försäljning med nya L4U-gruppen! Grupparbete och diskussioner! Även om man inte tänker skaffa jobb som professionell säljare så enades vi om att – just sälj – är en nödvändighet i livet, d v s att intressera–>övertyga–>och aktivera sina kollegor! Läs gärna artikel i Metro om vilka jobb som det är svårast att rekrytera till! Finns på L4Us Facebooksida!

Kommunikation var ett annat huvudtema för dagen! Det handlar om att förmedla ett budskap!Och påverka i rätt riktning. Att kroppsspråket är synnerligen betydelsefullt, avslöjande och ofta helt avgörande för viktiga situationer i livet enades vi om! Vi jobbade vidare med att ”skriva säljande”, även här handlar det om att påverka! Och få som man vill med positiva förtecken.

På dagens späckade schema stod också – huvudämnet Marknadsföring! Både extern och intern.Vad är marknadsföring? Vi enades om att marknadsföring är allt som du gör som gynnar – försäljningen! Detta med intern marknadsföring är något som många företag kanske inte ägnar tillräcklig kraft åt, men det kommer våra deltagare att ödmjukt råda bot på när du får jobb! Huvudorden som förklarar värdet av den viktiga interna marknadsföringen är INFORMATION—>MOTIVATION!

Sommaruppgifter för våra deltagare:

1. Studera kompendiet – Att tala säljande!

2. Studera kompendiet – E F V-metoden! D v s lära sig att ta fram sina Egenskaper, omvandla dem till Fördelar och Vinst/Värde för Kunden/arbetsgivaren!

3. Göra klart en säljande produktpresentation – bl a med hjälp av dessa kompendier.Nästa lektionsdag blir 2012-08-27 och då ska fyra alerta deltagare redovisa sina säljande presentationer och tre lika alerta deltagare ska redovisa följande lektionsdag 2012-09-03.

På måndag 2012-06-18 är det dags för vår tuffa 4-timmarstentamen för de L4U-deltagare, som redan klarat av vår intensivkurs iMarknadsföring och försäljning! Kommer att gå galant!

Glada sommarhälsningar

Sten Örtefors (0705-88 80 40)       Matti Kuisma  (0733-88 80 40)

lärare och sälj-/jobbcoacher

Högt tempo på kursen Marknadsföring och försäljning

Nu hettar det till på vår tuffa och krävande intensivutbildning i marknadsföring och försäljning!

Dagen går i ett flygande fläng och det är full fart med grupparbeten, diskussioner, paruppgifter och redovisningar. Idag fick tre av våra deltagare – Joakim Mahlberg, Carolin Hägglund och Joachim Abrahamsson – testa på att agera lärare/ledare och gå igenom vårt grupparbete om – ”Vad är marknadsföring?” Bra jobbat! Allt tre växte med uppgiften!

Vårt program:

– Insamling av CV och säljbrev/presentationsbrev. Några hade slirat på denna uppgift, men lovade snabb bot och bättring och maila sina alster redan ikväll! Fortsättning följer!

– Repetition av hemuppgiftskompendier – Så här får du jobbet! Bra diskussion! Att skriva säljande. Och genomgång av var sitt exempel på att sälja en produkt med hjälp av E F V-metoden. Godkänt resultat! I samband med våra grupparbeten övar vi medvetet på – argumentation – för att stärka självförtroendet.

 

– Ytterligare att-skriva-CV-råd delades ut. Innan vi är klara med vår intensivutbildning ska alla deltagare har ett toppenbra CV och säljbrev, som sedan ska fungera som ett bra underlag vid jobbsök!

– Att tala säljande – var föremål för en genomgripande gruppdiskussion. Därefter fick alla var sin uppgift att redovisa 7 maj respektive 14 maj.

Då ska deltagarna agera – säljare – och under minst 10 minuter presentera och sälja in en produkt – vara eller tjänst – till sina kurskamrater.

Videokameran kommer att vara påkopplad och deltagarna kommer att få var sin DVD-skiva för att kunna njuta av sina prestationer och framsteg i retorikens ädla konst!

– Dagens intensiva lektioner avslutades med ett grupparbete kring – marknadsundersökningar. En trött, men till synes belåten grupp, lämnade dagens övningar med sina välfyllda kurspärmar i högsta hugg!

Sommartid

Nu gäller egna studier och noggranna förberedelser inför kommande kursdagar 7, 14 och 28 maj + tentamensdag

hälsar Matti Kuisma och Sten Örtefors, som är glada och tacksamma över att få påverka Enköpings framtid genom L4Us duktiga ungdomar!