Glass på torget

I måndags var det som sagt lunchpizza med grupp 3_1.

På eftermiddagen var det glass på torget med nya gruppen 3_2 och då testade jag att filma lite.

Glassen var god.

Muséer i Enköping

Som ett led i att förstå det lokala näringslivet och dess framväxt gjorde projektet igår studiebesök på två av Enköpings muséer, dels Enköpings museum och dels Westerlundska gården som drivs av Westerlundsällskapet.

Enköpings museum

På Enköpings museum tävlade vi mot varandra i kunskap och lärdom. Vann gjorde Andreas Larsson, som fick alla rätt!

Vi firade Andreas med ett fyrfaldigt leve och hurrade så att det ekade i receptionen.

På Westerlundska gården blev vi varmt välkomnade av Marianne och Ingrid som med rikt flödande kunskap och smittande entusiasm var våra ciceroner vid vårt besök i denna historiska byggnad.

Dr Westerlund

Det var verkligen oerhört intressant att höra berättas om Dr Westerlund, hans metoder och stora betydelse.

Dag 1 i intensivkursen i Marknadsföring och Försäljning!

Fart, fläkt, engagemang och härlig framåtanda!

Detta präglade första dagen tillsammans med nya L4U-gruppen när vi den 4 junistartade intensivkursen i Marknadsföring och Försäljning!

Både Matti och jag noterade ”sanningens ögonblick” när vi skakade hand med våra härligt positiva Enköpingsungdomar – Sofie, Sandra, Linnéa,Tommy, Martin, Fredrik och Gabriel, som deltar i EU-projektet L4U. Redan från första minuten fanns det en härligt livsbejakande känsla i rummet! Nyfikenhet, engagemang, framtidstro och motivation genomsyrade hela dagen! Lägger gärna till friskt mod! Ni förstår snart…

photo by kkimpel via PhotoRee

Efter inledande presentationer av deltagare, lärare/coacher, kursinnehåll, tider, kursdagar, dokumentation, tentamen etc var det dags för dagens första uppgift: Vill du ha jobb? Varför vill du ha jobb? Typ av jobb?Hur ska du få jobb?

När alla hade svarat JA på första frågan satte kreativiteten fart och vår whiteboard fylldes av goda spännande idéer och tankar! Nu har vi en hel idébank att ösa ur!
Därefter livlig diskussion om ”Vad är det som säljer?” Svar: Fördelar! För Kund eller arbetsgivare! Vi diskuterade fram den gyllene regeln i all marknadsföring och försäjning: Intressera–>Övertyga–>Aktivera. Och följ upp! Övning genom praktiska exempel.

Matti hade monterat upp videokameran och dagens höjdpunkt närmade sig! Alla fick i uppdrag att presentera sig på ca 5 minuterpå att intresseväckande sätt. Lotten fick avgöra turordningen. Först ut var Martin, som presterade en lysande 20-minuterspresentation och därmedvar ribban lagd! Sedan följde en hel rad av utsökta säljande presentationer av sällan skådat slag. Alla var verkligen riktiga estradörer! Allt filmade Matti med en belåten min. Efter varje presentation gick vi laget runt och alla fick ge personlig kritik. Inom kort kommer alla att få var sin DVD–skiva med sin egen presentation att njuta av gång efter gång!

Nästa lektionsdag är måndag 11 juni och då ska alla ha presenterat CV och säljbrev (presentationsbrev) för ett valt arbete. Dessutom ska kompendiet ”Att skriva säljande noggrant studeras till nästa lektionsdag.

Vi säger det igen – en duktig, talangfull, ambitiös, motiverad, alert, vetgirig, kunnig, modig grupp av ungdomar att arbeta tillsammans med. Se till att få behålla Sofie, Sandra, Linnéa, Tommy, Martin, Fredrik och Gabriel i Enköping genom att erbjuda JOBB! Matti och jag har förmånen av att få möta –  Enköpings framtid!

Vi ser med iver fram mot nästa lektionsdag den 11 juni!

Sten Örtefors                            Matti Kuisma

0705-88 80 40                         0733-88 80 40               säljlärare och jobbcoacher

Stens sista dag med gänget…

Dagens program – kort och gott:

Repetition, repetition och åter repetition av vår intensivutbildning i marknadsföring och försäljning.

Våra alerta deltagare verkar ha Sten-koll på svaren på våra ca 200 frågor, som v gick igenom. Dessutom uppstod spontana säljsituationer som svar på vissa frågor. Vi har verkligen ett antal aktörer i gruppen. Och att vara aktör är en talang, som vi alla säljare har fördel av när vi möter Kunden.

Efter denna intensiva dag känns det lugnt inför vår 4-timmarstentamen måndag 18 juni, 9-13.

Jag har talat jobb med våra deltagare och mitt förslag är att deltagarna ska söka jobb som – säljare! Om de inte redan har jobb.

Frihet

Bild av Pascale Riby

Det finns a l l t i d jobb för duktiga och målmedvetna säljare som verkligen kan intressera–>övertyga–>aktivera Kunden! Och dessutom krydda med personligt engagemang och en portion charm!

Dagen avslutade med en livfull diskussion om ”så här biir du professionell”.

Tips till Enköpings företagare:
Behöver ni duktiga säljare? Inne, ute, telefon, event, butik? Som ser till att förtagets lönsamhet ökar och ökar!

Ta kontakt med EU-projekt L4U, projektsamordnare Henrik Sundström på 0171-62 66 41 eller 070- 162 66 41.
Henrik har en hel del smått och gott att erbjuda!

Sten Örtefors
lärare i marknadsföring och försäljning

Datamöss, underverk och båtar man vill köpa

Vårt program dag 3 i intensivkursen i Marknadsföring och försäkring, som är en del i EU-projekt L4U:

– Repetition inför tentamen, som bestämdes till 2012-08-18, kl 09.00-13.00,allså en 4-timmarstentamen. Vi detaljdök i extern och intern marknadsföring,affärsidéer, marknadsundersökningar, kommunikation, intressentmodellen,E F V-metoden, varför Kunden köper etc etc. Trots att senaste kursdag var2012-03-29 kunde gruppen besvara våra frågor! Bådar gott inför kommandetentamen.

– Försäljningens grunder

– grupparbete, redovisning och genomgång av kompendium.

– Att arbeta i projekt

– grupparbete, redovisning och genomgång av kompendium.

– Pricken över i var idag två mycket väl genomförda säljande produktpresentationer.

Det var Pontus som framgångsrikt sålde en speciell datamus så man undrade hur man klarat sig så här länge utan detta underverk. Kändes som en presentation på TV-shop med positiva förtecken. Därefter fick vi lära oss av William ”Boat” hur det går till att behandla båten innan sjösättningen. Lusten att skaffa båt blev påtaglig efter Williams mycket säljande produktpresentation. Bra jobbat!

mouseboat

 

– Nästa måndag 14 maj är det dags igen, då ska vi bl a lära oss att – förhandla framgångsrikt!

På återseende hälsar

Matti Kuisma och Sten Örtefors

– lärare i marknadsföring och försäljningens ädla konst