Samtal på praktikplatsen

Det är bra att praktiksamordnaren genomför möten med praktikanten och praktikhandledaren på praktikplatsen.

Målsättningen är att ha möten med alla praktikhandledare och praktikanter. Tanken är att under en halvtimmes tid eller mer sitta ner och samtala om hur praktiken går och vad som kan förbättras. Ett viktigt mål är att samtalet ska leda närmare en anställning.

Det är inte alltid möjligheten finns att passa in sådana här möten i det dagliga arbetets ofta tidspressade schema. Tack vare att mötena ofta ger mycket bra återkoppling både för arbetsgivaren och praktikanten, så försöker jag som samordnare hinna med så mycket som möjligt. I vissa fall är det särskilt påkallat – det kan vara när det uppstått någon sorts missförstånd på praktikplatsen; mötet ger då en möjlighet att få igång en dialog som kan leda framåt.

Projektsamordnaren, som huvudsakligen är där för att lyssna och se till att viktiga frågor belyses, får genom återkopplingen ofta mer förståelse för olika behov och framgångsvägar och detta kan leda till ändamålsenliga lösningar.

0519-1010-0716-4757_people_in_a_meeting_sitting_on_plush_couches_going_over_a_thick_report_m
President Obama i möte om BP’s oljeutsläpp i mexikanska golfen, 2010-06-14.

Utgången av mötet är inte alltid konkret eller handfast, men i något fall kan mötet leda till att praktiken avslutas, i andra fall till att deltagaren får förlängning eller i bästa fall anställning.

Återkoppling och feedback är alltid mycket värdefullt.

Tilda Holstius från HSO

Måndagsträffen den 23 april 2012 fick L4U återigen besök av Tilda Holstius, representant på Handikappföreningarna i Enköping.

Men först inledde jag med att presentera ämnet Tillgänglighet. Till min hjälp använde jag erfarenheter från mitt eget liv och filmer som Handisam gjort. Dessa filmer har den skicklige tillgänglighetskonsulten Magnus Mattisson skänkt L4U.

Vi kom att prata om människor med vingar, som inte var änglar. Vi pratade om supermänniskor som flög som jetplan och inte behövde broar eller hissar. Vi pratade om vem som egentligen är bättre än någon annan och vad funktionshinder kan vara för något och vem som är funktionshindrad när. Till exempel är vi seende funktionshindrade i mörkret, och då är de som inte har syn ”på hemmaplan”.

Vi pratade också om mänskliga rättigheter, om människovärde och om lagar och föreskrifter. Vi funderade också på om man kan dansa i rullstol och om man kan höra med fötterna – svaren på de frågorna är ”ja”!

hso

Tilda Holstius är en kvinna med mod och humor. Idag berättade hon gripande om sina egna utmaningar i livet och om de svårigheter hon kämpar för att övervinna. Trots många olika sorters problem så utbildade Tilda sig till sjuksköterska och arbetar i dagsläget på HSO i Enköping.

Det var inspirerande att lyssna på hennes entusiasm och medryckande att ta del av hennes erfarenheter.

Efter förra tillfället Tilda var hos oss på L4U, så blev en deltagare så inspirerad att han tog tag i sitt eget liv och nu har fått riktning och mål i sitt liv. Han ville att jag hälsade Tilda att han fått det väldigt mycket bättre nu tack vare hennes föreläsning.

Vi fick av Tilda lära oss en hel del, främst om dyslexi, men även om allergier och ADHD. Positivt var också kunskap om de möjligheter och hjälpmedel som finns för de som är drabbade.

Tilda öppnar sin dörr för alla som är intresserade att besöka henne på Kryddgården. Att Tilda kommer till oss och berättar så öppenhjärtigt är vi mycket tacksamma för!

Jämställdhet i arbetslivet – infomöte på AF

L4U fortsätter ansträngningarna att öka andelen kvinnliga deltagare i projektet, framförallt vill vi rekrytera kvinnor som vill praktisera inom typiskt manligt dominerade branscher.

Som ett led i dessa ansträngningar genomförde vi i samarbete med Arbetsförmedlingen ett informationsmöte dit kvinnliga arbetssökande var inbjudna.

Vi som arbetar i projektet berättade om vår verksamhet och om hur framförallt industri och tillverkningsföretag inom Enköpings kommun är intresserade av att nyrekrytera.


af_1

Karolina Johansson och Helena Vig (bägge från Arbetsförmedlingen i Enköping) framhävde några av de fördelar som arbete inom typiskt manliga yrken ofta innebär:

  • Bra lön.
  • Bra arbetstider.
  • Bra karriärutveckling.

(Jag var förkyld med feberfrossa, därav halsduken.)

af_2

LG Eclundh (med bl a företaget Näringslivshuset) berättade att flera företag som han arbetar med söker kvinnliga medarbetare. LG inspirerade de närvarande att våga och att vilja.

af_3

Bengt Fransén (bland annat produktionsledare och personalansvarig på Packsize) berättade om företagets verksamhet och att de aktivt söker anställa kvinnor. De har förberett genom att bygga om lokaler och anpassa bland annat omklädningsrum och toaletter. Tyvärr har företaget just nu drabbats av en liten ”dipp” eftersom de är beroende av USA-marknaden som precis nu går knackigt, men det finns gott hopp om att den trenden vänder.

af_4

Niclas Lundin (från bl a Addoffice IT-solutions och IT-solutions 4 U) berättade att flera av de IT-företag han är aktiv inom söker duktiga tjejer. Flera intresserade anmälde sig genast och förde samtal med Niclas.

Efter företagarnas starka presentationer och övertygande argument fick jag tillfälle att berätta lite om projektet L4U och att bjuda alla arbetssökande ungdomar välkomna att anmäla sig som deltagare!

Lokalen var fullsatt, som när på en plats, och min uppfattning var att intresset var ganska stort, både för industrijobb i synnerhet och vårt projekt L4U i allmänhet. Jag är övertygad om att projektet kommer att få en ökad andel kvinnliga deltagare i nästa grupp, som startar i oktober. Redan på detta möte fick vi göra en lista på tjejer som ville göra studiebesök på Packsize.

Övriga i projektgruppen: Marianne Stål, projektledare, samt Pernilla Madesäter, projektägare (och fotograf för dagen), bägge L4U.

Bilden nedan togs vid arbetslunchen innan mötet med (från vänster) Henrik Sundström, projektsamordnare, Pernilla Madesäter, projektägare, Sten Örtefors, lärare inom marknadsföring och försäljning, samt Marianne Stål, projektsamordnare.

jag_pernilla_sten_marianne

L4U är mycket bättre än Kinderägg

Det är skärtorsdag idag och en lång ledig helg ligger framför oss alla.

För grupp 3_1 är det sista veckan av första praktikperioden. Sex veckor är väldigt kort tid faktiskt. På tisdag börjar andra praktiken.

Fyra deltagare kommer inte tillbaka och det är av glada anledningar:  de har jobb som väntar på dom!

För någon dröjer det bara någon vecka innan arbetet börjar, för någon annan är det om tre eller fyra veckor. Hur som helst finns inget skäl att börja på ny praktik…

Fick i måndags också besked om att Jonny i förra gruppen fått jobb på sin senaste praktikplats!

Då har FEM deltagare fått jobb denna veckan!

Det är FEM överraskningar och därmed mycket bättre än Kinderägg!

tmp

Stort TACK för denna tiden!

Och GLAD PÅSK till både praktikanordnare och deltagare!