Dag 1 med Sten och Matti, för Grupp 3_1

Dagens program 2012-03-19 = dag 1:

12 måndagsglada, alerta och vetgiriga Enköpingsungdomar hälsades varmt välkomna till intensivkursen i Marknadsföring och Försäljning – både personlig och affärsmässig – av lärarna Matti Kuisma och Sten Örtefors. Dagens programpunkter:
– Upprop och presentation av lärarna.
– Sedan fick gruppen svara på tre frågor:
  1. Vill du ha jobb?
  2. Varför vill du ha jobb?
  3. Hur ska du göra för att få jobb?
En intressant och insiktsfull diskussion utbröt!
Alla vill absolut ha jobb! 
 
Skälen varierade, men tjäna pengar, stå på egna ben, vara en del av samhället enades alla kring.
En mängd olika svar kom på fråga 3. Om man lever som man lär kommer alla i gruppen att ha jobb inom kort!
  • – Kursinnehållet genomgicks och ingen verkade tveka inför kommande 4-timmars tentamen, som ska klaras  av för att man ska vara kvalificerad för det eftertraktade – Diplomet!
  • – Alla fick enskilt fylla i förväntningar, mål och vad man ska göra för att nå målet! Avstämning kommer att ske sista kursdagen.
  • – Vad är det som säljer? Efter livlig diskussion enades vi om -fördelar! Och de egna fördelarna ska motsvara Kundens/arbetsgivarens behov!
  • – Tillsammans diskuterade vi fram den – gyllene regeln – inom marknadsföring och försäljning: Intressera-Övertyga-Aktivera! Det fjärde steget är Uppföljning! Bra och livskraftiga diskussioner!
team_work
Foto av Easa Shamih
– Nästa punkt på agendan var – personliga presentationer – som genomfördes bra! Denna aktivitet var samtidigt en övning i att tala
inför grupp.
– E F V-metoden hann vi också med = Egenskaper–>Fördelar–>Vinst! Bra att kunna använda vid t ex jobbsökning. Allt med utgångdpunkt från Kundens behov, förstås. Och behovet får vi fram genom att fråga och lyssna!
– Dagen avslutades med ett grupparbete i – Konsten att kommunicera.
Bra diskussioner! Och total enighet!
– Hemuppgifter till nästa måndag
– Studera kompendierna:
  1. Så här får du jobbet!
  2. E F V-metoden.
  3. Att skriva säljande.
Dessutom ska alla till nästa måndag 26/3 ha skrivit ett personligt presentationsbrev till en tänkt arbetsgivare och ett CV.

Sammanfattning av dagen:

Full fart! Intresse och engagemang! Många bra frågor!
 
Och detta var dag 1. Bådar gott för fortsättningen hälsar
Matti Kuisma och Sten Örtefors

Benni Ström och Johan Riesten

Idag fick L4U besök av Benni Ström, produktionschef på Suxess ERV, samt Johan Riesten, vd på Poltech AB.

SuxessPoltech

Vi har tidigare haft besök av Johan som då hade en liten ”workshop” med deltagarna som själva fick ta fram ”egenskaper som gör att man får anställning”, se foto nedan.

Egenskaper

Idag inledde Benni med en föreläsning där han använde dator samt datorprojektor som stöd.

Benni beskrev sin väg fram till sin nuvarande position på Suxess. Det var en väg vars riktning inte var helt utstakad från början, men som kännetecknades av att han hela tiden drivits av sin framåtanda. En viktig person för Bennis framåtanda var hans mor som ställde krav på att han skulle prestera. Det var framåtanda som gjorde att Benni på bara 7 dagar fixade ett arbete på posten.

Det var också framåtanda som gjorde att Benni senare sade upp sig från Posten – det var när hans arbete där inte motsvarade hans förväntningar. Istället utbildade han sig på en Yrkeshögskola och kunde sedan ta arbete som produktionstekniker.

Tack vare vilja, motivation och drivkrafter har Benni nu skaffat sig arbete som produktionschef på Suxess ERV.

Bennis presentation innehöll dessutom tips på hur man gör för att lyckas med en platsansökan. En viktig sak var att försöka få en personlig kontakt genom att ringa upp och försöka boka en tid. En annan viktig sak är att man kan skriva en CV som fångar intresset hos läsaren.

Vi samtalade sedan gemensamt om detta. Det är tydligt att det är mycket viktigt att väcka arbetsgivarens intresse.

 

Utöver CV så diskuterade vi även den ekonomiska konjunkturen och hur detta inverkar på företagens vilja att anställa.

Vi berörde också hur många företagsledare närmar sig pensionsåldern och hur viktigt det är för Enköping att deras företag kan fortleva.

 

Sedan fick johan och Benni applåder och tackade för sig. Förhoppningsvis kan de komma tillbaka till nästa grupp. Det är mycket värdefullt att ge deltagarna inblickar i hur man tänker ute i arbetslivet.

Därefter ägnade vi oss åt en annan viktig sak: nästa praktikperiod. Det var fortfarande några deltagare som inte bestämt sig för vilken praktikplats de ville ta. Många hade inte heller pratat med sina praktikhandledare. Det är hög tid!

Efter detta så var det närvarorapporter och enskilda samtal.

Grupp 3_1, ministrar och vår i luften

Grupp 3_1 inleder sin andra vecka i L4U-projektet. Det är vår i luften!

Blommor

(Fotografi av 3268zauber)

Vi fikar dricka och macka och träffar den tidigare gruppen 2_3 och även projektledaren Marianne Ståhl, läraren Sten Örtefors, personinsiktsutbildaren Ann Anzén, samt SYV Ann-Charlotte Österlund.

Ann-Charlotte håller en intressant presentation av hur utbildningssystemet ser ut i Sverige, vilka möjligheter som finns och hur man kan få studiebidrag och studielån.

reineng
Statsministern Fredrik Reinfeldt till vänster och till höger praktikanten Marcus Eng.
Bild från TV4-nyheterna

Samma dag besöker statsminister Reinfeldt och finansminister Borg ett av ”våra” praktikföretag, nämligen Suxess ERV och deras vd Magnus Eklund och får det gyllene tillfället att träffa tre av våra nuvarande praktikanter och även fd L4U’are, numera anställd på Suxess.

Se inslaget i SVT-nyheterna här, 14:30 minuter in i inslaget.

Se även i TV4-nyheterna här, direkt efter Putin, sex minuter in i inslaget. Projektet de pratar om är alltså L4U.

Stens och Mattis Program 2012-03-05

Program 2012-03-05:

Repetition av ca 150 frågor om marknadföring och försäljning inför vår 4-timmars tentamen 12 mars.

Dog's joy

(Foto av Naomi Ibuki)

Deltagarna hade till stor del själva skrivit kluriga frågor, som sedan fick besvaras av projektkollegorna. Det gick alldeles utmärkt! Så kommer det säkert också att gå på vår kommande tentamen i marknadsföring och försäljning på måndag 12 mars.

Rapport följer hälsar Matti Kuisma och Sten Örtefors.