Ökad jämställdhet inom arbetslivet

Igår, 25 januari, deltog L4U i en ”Tjejträff” på Arbetsförmedlingen. Till träffen kom 16-17 stycken arbetssökande kvinnor som var kallade av Arbetsförmedlingen.

Träffens syfte var att intressera dessa kvinnor för typiskt ”mansdominerade” branscher. Därför informerade vi om de fördelar som finns med att arbeta inom bl a industri, Data/IT, fordonsbranschen och teknik.

Karolina Johansson AF presenterade några positiva fördelar: bra löner, bra arbetstider och bra arbetsmiljö, samt i viss mån flexibla arbetstider (beroende på företag).

Inom L4U-projektet har vi deltagaren Cecilia Eklund. Hon är en av fyra deltagare som aktivt har valt att bli ”ambassadör för L4U”. Cecilia var däför med och talade på träffen. Hon berättade kort om sin egen bakgrund: gymnasiet på Westerlundska gymnasiet och hur hon sedan börjat i L4U och just nu praktiserar på Packsize AB. Där trivs hon bra och har goda förhoppningar om att få arbete. Cecilia föreslog att deltagarna följde med på ett studiebesök för att se med egna ögon att arbetet är bra.

Cecilia slog också ett slag för L4U-projektet som hon tyckte var till stor hjälp för att få ungdomar ut på arbetsmarknaden. Framförallt uppskattade Cecilia personinsiktsutbildningen (i regi av NLS), som hon rekommenderade för alla närvarande!

Flera Enköpingsföretag var med på träffen för att demonstrera vikten av större jämställdhet i arbetslivet.

suxess

Suxess ERV, med VD Magnus Eklund, berättade om företagets mål och visioner. Magnus beskrev också företagets verksamhet samt de nuvarande anställda – flera är kvinnor. Magnus beskrev flera orsaker till att Suxess ERV vill anställa flera kvinnliga medarbetare.

packsize

Packsize AB, med produktionschef Bengt Fransén, berättade om företagets verksamhet och berörde en del om hur världskonjunkturen påverkar även hans företag. Bengt beskrev också det aktiva arbetet för att få in kvinnor i företaget. Vinsterna med fler kvinnor i företaget är flera, både för företaget och för de anställda.

nls

NLS Näringslivshuset Sverige AB, med VD LG Eclundh och Ann Anzén, berättade om hur viktigt det är att varje person får insikt om sig själv. En ökad personinsikt får bara positiva följder. Ökad personinsikt kan leda till att man gör nya livsval, som förändrar livet till det bättre! L4U erbjuder personinsiktsutbildning med LG och Ann. Alla är varmt välkomna!

addbridge

Tyvärr fick Niclas Lundin från AddBridge(m fl företag) lämna återbud pga sjukdom, men vill hälsa att kvinnor behövs överallt inom deras organisationer och att de mer än gärna ser kvinnliga sökande.

 

Målet med träffen — för L4U — är att få fler kvinnliga deltagare, eftersom statistiken visar att vi haft en ”sned” könsfördelning, med en oproportionerligt stor andel manliga deltagare.

Vi hade en liknande träff förra hösten och effekten lät inte vänta på sig: av 18 deltagare som startade i oktober var 13 kvinnor. I den föregående gruppen var samtliga deltagare män, så det var en mycket stor förändring vi lyckades få till stånd.

Av de tretton kvinnorna i nuvarande grupp, så valde sex stycken att prova på mansdominerade branscher. Fyra stycken valde  tillverkningsindustrin, en valde fordonsbranschen, som bägge är branscher med en övervägande andel män. En kvinna valde Data/IT-poolen som också är ett område som lider av ett underskott av kvinnliga medarbetare.

Idag har två av dessa sex kvinnliga deltagarna arbete inom mansdominerade branscher, en studerar och en arbetar på förskola. Två av deltagarna är lovade arbete på sina praktikplatser under förutsättning att företagen får in förväntade ordrar.

Bra resultat så här långt, tycker jag. Och en tredjedel av projekttiden återstår! (Jag återkommer till resultaten för övriga deltagare vid ett senare tillfälle, men även där ser det bra ut.)

 

af

Vi på L4U vill rikta ett STORT TACK till Helena Vig och Karolina Johansson Arbetsförmedlingen i Enköping, samt alla inblandade företag!

logga_l4u_small

Avslutningsvis så sammanfattade Marianne Ståhl, projektledare för L4U, mötets huvudpunkter.

Alla välkomnades till ett informationsmöte om L4U-projektet om exakt en vecka, den 1 februari klockan 14:00 på Arbetsförmedlningen. Till detta möte har AF kallat de som kan vara aktuella, dvs arbetssökande ungdomar i ungdomsgarantin.

Vi välkomnar alla som vill delta aktivt för att skapa ett bättre liv!

Marknadsföring och Försäljning, Sten Örtefors, Grupp 2_3

Vårt introduktionsprogram – Marknadsföring och försäljning – idag 2012-01-23:

-Välkommen!

markn_forsalj

– Presentation av lärarna i marknadsföring och försäljning

Matti Kuisma och Sten Örtefors.

– Presentation av det gedigna kursinnehållet:

 • Vill du ha jobb?
 • Varför vill du ha jobb?
 • Vad kan du göra för att få jobb?
 • Vad är det som säljer?
 • En gyllene regel i all marknadsföring och försäljning.
 • En duktig säljares egenskaper?
 • Konsten att kommunicera.
 • Så här får du jobbet!
 • Att tala säljande.
 • Att skriva säljande.
 • E F V-metoden.
 • Vad är marknadsföring.
 • Marknadsundersökningar, Internmarknadsföring.
 • Försäljningens grunder.
 • Priset – ett av våra konkurrensmedel.
 • Att arbeta i projekt. Att arbeta på mässan.
 • Affärsidé, företag, företagsanalys.
 • Framgångsrik förhandling.
 • Så här blir du professionell.
 • Diskussioner, redovisningar, rollspel.

Tentamen – som alla lovade att genomföra!

– Kursdagar – 23/1, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3 + tentamensdag.

– Förväntningar och mål.

– Vi hann med – Vill du ha jobb? Varför? Hur göra? E F V-metoden inkl ett rollspel, Dagens höjdpunkt var deltagarnas personliga säljandepresentationer, som videofilmades! Bra jobbat!

– Hemuppgifter: Tillämpa E F V-metoden och ge exempel, E = egenskaper, som ska omvandlas till F = fördelar, som ska omvandlas till V = vinst/värde.
Att hitta ett ledigt jobb och skriva ett säljande brev för att söka jobbet.

– I dagens övningar deltog Cecilia Eklund, David Mörtberg, Jonas Pettersson, Jonny Wallström, Leandro Alvaez, Marianne Jeraeus och Marcus Engmed liv och lust! Verkligen ett vetgirigt och hungrigt gäng! Kommer att bli en tillgång för Enköpings företag!

Vi ser nu fram mot nästa fartfyllda kursdag tillsammans med våra alerta studenter!

Marknadsföring och Försäljning med Sten Örtefors, datum

L4U-projektet har den stora glädjen att kunna erbjuda deltagarna en fantastiskt uppskattad utbildning!

Datum är nu spikade för kursen i Marknadsföring och Försäljning med Sten Örtefors. (Gäller Grupp 2_3 som började i oktober 2011).

sten

Det blir följande måndagar:

 • 23/1
 • 13/2
 • 20/2
 • 27/2
 • 5/3

Fem kurstillfällen alltså. Det är heldagar kl 08.30-15.30.

Till detta kommer ett tentamenstillfälle för de som vill.

Det är så ROLIGT att kunna presentera denna kurs för deltagarna!