Måndagsträffen 24 oktober, grupp 2_3

En föreläsare lämnade på morgonen återbud. Oföutsägbara saker sker ibland och lyckligtvis hade jag en reservplan!

Vi gjorde en kunskaps- och värderingsutmaning i form av ”EGO eller EKO”.

Övningsmaterialet är framtaget av företaget Fortum och utmanar deltagarna att fundera kring ENERGI och huruvida det som är bra för individen också är bra för samhället.

Ego/Eko

Utmaningen består av att i samtal i mindre grupper diskutera var man kan placera in olika aktiviteter (som exempelvis ”Äta kött”) i en matris med följande fyra värden

  1. Bra för mig
  2. Dåligt för mig
  3. Bra för samhället
  4. Dåligt för samhället

Andra aktiviteter är ”Cykla”, ”Släcka lampor” och ”Bada bubbelbadkar”. Perspektivet är alltså väldigt lokalt eller personbaserat, men diskussionen är inte begränsad.

När varje grupp är klar så diskuterar vi gemensamt vad de olika grupperna har kommit fram till.

Mitt främsta syfte med övningen är att få deltagarna att prata och göra sig bekanta med varandra.

Utvärdering gruppövningen:

Då det är en stor grupp med 18 deltagare, så delade jag in i sex smågrupper som i andra fasen fick diskutera i två grupper.

Denna övning gick enligt plan i den ena halvan och riktigt bra: ungdomarna var aktiva och utforskande. De diskuterade och argumenterade för olika åsikter, samtidigt som de lyssnade och tog intryck.

I den andra halvan av gruppen fanns en deltagare som var lite ledsen över att förväntningarna inför prakikplatsen inte hade uppfyllts. Då jag märkte att deltagarna var intresserade av att diskutera detta så föreslog jag genast att vi pratade om detta. Det var riktigt lyckat. Engagemanget var stort och erfarenhetsytbytet tog ordentlig fart. Det var väldigt roligt att lyssna på de olika tankar och idéer som deltagarna glatt delade med sig av. Därmed ”slog vi två flugor i en smäll”: deltagarna bekantade sig med varandra, samtidigt som de fick ta del av värdefulla erfarenheter.

Efter denna gruppövning gjorde vi en gemensam övning om Psykogeometri: ett kul verktyg att reflektera över sig själv och andra. Det väckte en del skratt och igenkännande gapflabb. Vi hade ganska kul!

Avslutningsvis denna måndag så fixades med närvarorapporter, ”Överenskommelser” och lite enskilda samtal för att lösa uppkomna problem.

LG Eclundh och NLS 7D SCL metodiken

Sju stycken nya deltagare genomgår som bäst NLS 7D SCL metodiken med LG Eclundh som handledare.

Det verkar bra!

I utvärderingarna för L4U så brukar denna personinsiktsutbildning få bra omdömen.

Gnothi_Seuton

Känn dig själv!

Deltagarna har också fått mycket att tänka på kring de kommande praktikplatserna.

Att nå framgång – det handlar väldigt mycket om vilja och lust.

Vem som väljer vilken praktikplats ska vara beroende av deltagarnas vilja, eftersom det är på det viset vi får bäst resultat.

Ganska enkelt egentligen: en villig praktikant blir positivt uppmärksammad av praktikanordnaren. Då kan det bli arbete i slutändan!

Imorgon är sista dagen med LG och på måndag ska vi träffas för att slutligt bestämma vem som ska till vilken praktikplats.

7D Självkunskaps Centrerat Ledarskap

I måndags kom ungdomar som överväger att delta i L4U’s nya uppstart.

Nya praktikplatser står nämligen och väntar på tisdagen 2011-07-07!

Personalen som deltar i projektet gavs möjlighet att presentera sig själva och sina roller. Närvarande utöver ungdomarna var Marianne Ståhl (projektledare), Karolina Johansson (Arbetsförmedling), samt Lars Gunnar Eclundh och Ann Anzén (Näringslivshuset).

Under fyra dagar, tisdag till och med fredag, ska ungdomarna genomgå kursen i ”7D Självkunskaps Centrerat Ledarskap” även kallat ”the 7th Discipline”.

Därför fick de göra ett webbaserat test i form av ett självvärderingsverktyg där man ska gradera sig själv, sina åsikter och sina förhållningssätt i relation till cirka 175 olika frågor och påståenden. Resultatet av webtestet används sedan för att dela in de testade i sju olika ”egenskaper”, som kallas ”discipliner”. Därav namnet ”The 7th Discipline”.

Varje ”disciplin” har utmärkande drag som sedan används som utgångspunkt för att få reda på individens egenskaper, drivkrafter och motiv.

Målet med kursen är att deltagarna ska få en bättre förståelse av sig själva.

På tisdagen startade kursen ”7D Självkunskaps Centrerat Ledarskap”. Den höll på hela dagen, från 8 till 16,  med föreläsning av Lars Gunnar Eclundh, med lite pauser emellan. Kursen ska hålla på till och med fredag, alltså totalt fyra dagar.

Under de första två dagarna fick jag och Karolina Johansson från Arbetsförmedlingen för första gången möjlighet att delta. Vi satt hela dagen och lyssnade på Lars Gunnars milda röst.

t7d_matrix

På bilden ovan ritar Lars Gunnar en tabell med kolumner för de olika ”disciplinerna” och skriver in olika viktningar för varje deltagare. Siffran 1 är viktigast, följt av 2 och 3. En del ”discipliner” fick samma värden och har då samma vikt.

Lars Gunnar Eclundh som leder kursen sa att vi allihopa ska bli experter i ”axiologi”.

Själv passar jag som musikkompositör eller tonsättare 🙂

Besök i Riksdagen hos Ulrika Karlsson

Besök i Stockholm – både med lokala och nationella perspektiv!

Tåget lämnade Enköping exakt kl 09.13. En del resenärer verkade mer förväntansfulla än andra. Jag tänker på de 16 studenter, som deltar i vår intensivutbildning i marknadsföring och försäljning på EU-projektet L4U. En och annan tänkte säkert – nu ska vi få tillfälle att marknadsföra oss i kungl huvudstaden! Och kanske få pröva ett annat vi lärt oss om marknadsföring.

riksdag1

Tåget rullade in på spår 6 hela två minuter före utsatt tid kl 09.53. Matti och Sten tog emot och gruppen gick med målmedvetna steg igenom Stockholms Central mot VIP Loungen. Där togs vi emot av chefen Josefin Hjelte och hennes medarbetare Maria och Magnus.
Vi bjöds på god fika och en spännande och fartfylld presentation av SJ och hur det är att jobba där! Kändes lite speciellt att få komma in i SJs ”finrum” och bli så fint mottagna!

riksdag2

Exakt kl 10.25 tog vi en rask promenad till Stadshuset där en fantastisk rundvandring – ledd av guiden Helena – började kl 10.45. Alla tyckte det var jättespännande att
få titta på Blå Hallen, Prinsens Galleri och förstås Gyllene Salen.
riksdag3
Extra intressant så här bara några veckor innan festernas Fest – Nobelfesten!
riksdag4
8 miljoner guldmosaikplattor – jo man tackar…

riksdag5

Nu bjöds det på lunch i Stadshusets kaférestaurang – välsmakande buffé!
riksdag6
Efter lunchen var det dags igen för en promenad och nu var målet Sveriges Riksdag! Vi var på plats kl 12.50 och efter en rigorös säkerhetskontroll släpptes vi in!
riksdag7
Efter en kort stund dök hon upp! Vår goda vän och guide – riksdagsledamot Ulrika Karlsson, som hälsade på hos oss på L4U den 24 september.
riksdag8
Det var då vi blev inbjudna till Riksdagen!
Nu började en magisk rundvandring i riksdagshuset!
riksdag9
Vi fick verkligen se allt! Ulrika hade med sin medarbetare Adam Rydström som också visade stor sakkunskap och välvilligt svarade på alla våra frågor.
riksdag10
Tur att vi hade läst på lite innan så vi kunde en del av hur det går till i demokratins högborg!
riksdag11
En fantastisk guidning under 2,5 timmar!
riksdag12
Tack Ulrika och Adam!

 

Alla var eniga! En magisk dag i Kungl Huvudstaden….

 

Vid tangentbordet – Sten Örtefors – lärare och coach
Foton av Henrik Sundström

Dag 3 i marknadsföring och försäljning – L4U

Program idag 2011-10-01:

  • – Repetition av konsten att kommunicera, marknadsföring  
  • – extern och intern, affärsidé, företag och företagsanalys, försäljningens grunder etc.

original_Communication

Våra fem återstående deltagare – Marcus Rydberg, Jesper Kniewald, Marcus Johansson, Alexander Öberg och Simon Rush var intresserade, positiva, glad och riktigt pålästa inför vår kommande 3-timmarstentamen, som vi idag kommit överens om.

– En säljande presentation – Om Fiske – gjordes av Alexander Öberg under en knapp halvtimma. Alexander visade prov på att kunna intressera,övertyga och aktivera oss åhörare. Vidare hanterade Alexander bildkanonen uppkopplad på Internet helt galant!

Övriga kommer att göra sina säljande presentationer nästa lektionsdag måndagen den 24 oktober. Det ser jag fram mot!- Vi gjorde grupparbeten kring

  1. Priset – ett av våra konkurrensmedel.
  2. Att arbeta i projekt.

Vi fick lära oss prishantering, bl a den kända s k ”hamburgermodellen”, d v s att bajka in priset/löneanspråket i fördelar. Dessutom belyste vi ingående och diskuterade livligt vikten av att kunna arbeta i projekt, som blir mer och mer vanligt på arbetsmarknaden oavsett bransch.

Vi avslutade dagen med – Konsten att boka besök – t ex för att komma ut på ett företag för att marknadsföra och sälja sig för att få – jobb!

Vi listade – att tänka på före, under och efter samtalet, men framförallt övade vi praktiskt – konsten att boka besök!

Nästa lektionsdag blir 2011-10-24. Då kommer vi bl a att lära oss – framgångsrik förhandling och kreativ försäljning.