SYV A-C Österlund och LEADER Erik Klinga

igår måndag 2011-09-29 fick vi besök av

Ann-Charlotte Österlund berättade översiktligt om olika utbildningsvägar.

Yrkeshögskolor, Folkhögskolor, Universitet/Högskolor och privata skolor. Ann-Charlotte berättade om dom alla.

Saker som Ann-Charlotte berättade var: Hur man från grundskolan kan fortsätta till gymnasiet. Hur man kan läsa på KomVux för att förbättra sin framtid.

Även studiestöd, studiebidrag och studielån var ämnen som behandlades. Särskilt intressant var ”Förhöjt studiebidrag” som är ett mycket bra ekonomiskt stöd för de som vill studera.

Erik Klinga arbetar inom projektet ”Ungdomar möts på Norra Mälarstranden”. Hans främsta uppgift är att inspirera ungdomar i Leader Norra Mälarstrandens område att utveckla sina idéer kring hur det går att göra landsbygden till ett ännu bättre ställe att bo på.

Erik berättade hur LEADER kan finansiera projekt på landsbygden och särskilt projekt som är ”För ungdomar, av ungdomar”.

Deltagarna fick själva möjlighet att komma med förslag – de fick fyra (4!) minuter på sig!
Både jag och Erik blev imponerade över förslagen som var väldigt bra och definitivt kan utgöra grund för en fortsättning. Sätt igång bara – JUST DO IT! Jag och Erik hjälper gärna till!

Jag glömde fotografera.

Besök på Enköpings museum och Westerlundska gården

Idag 2011-09-26 besökte L4U:

Vi samlades först i Yrkeshögskolans konferensrum där vi samtalade kring varför vi gjorde dessa studiebesök: vad är syftet och vad kan vi ha för nytta av dom?

Sedan promenerade vi iväg. Det var ganska vackert väder och muséerna ligger inom bara några minuters gångväg.

På Enköpings museum pågår en utställning om emigration till Amerika, med fokus på historia med lokal anknytning.

Museichefen Linda Karlsberg hade anordnat en tipsrunda för vår räkning. Deltagarna gick stenhårt in för tävlingen och ungefär hälften hade alla rätt, resten hade missat fråga 8 och fick 12 rätt.

26_sept_02

Det är en mycket vacker och välgjord utställning.

26_sept_01

Ett rum är fyllt med namn på emigranter från trakten. Många namn blir det. Cirka en tredjedel av hela Sveriges befolkning reste till Amerika.

26_sept_03

Här är Frihetsgudinnan med armen lyft.

26_sept_04

Enköpings museum var första besöket idag. Efteråt så fortsatte vi mot Westerlundska gården.

 

Precis som vid tidigare besök hälsades vi varmt välkomna av Ingrid och Marianne, som bägge är aktiva i Westerlundska sällskapet och mycket kunniga i det mesta som handlar om dr Ernst Westerlund.

26_sept_05

Westerlundska gården har en fantastiskt vacker trädgård, en riktigt oas mitt i staden. Även på hösten som nu är den väldigt vacker. Några deltagare upptäckte något som ingen annan har sett förut: en av de jättelika granarna, som Dr Westerlund tagit hit från Storlien, har en mycket märklig utväxt. Många teorier och tankar kastades fram kring vad det var och bakgrunden till dom. Vi kom fram till att det är bäst att rådfråga en expert, kanske ”skogsdoktorn” Pia Barklund?

26_sept_06

Efter visiten i trädgården fortsatte vi in i det som en gång var dr Westerlunds mottagningsrum. Här väntade doktorns patienter på sin tur att bli undersökta. Vi fick en föreläsning som berörde det viktigaste i den sällsamme doktorns levnadsöde. Det var en märklig man som hade stor betydelse för sin tid. Man kan fundera över hur denna tid ännu präglar dagens Enköping.

26_sept_07

Guiderna stred om vår uppmärksamhet. Ville man utforska lite själv så gick det också bra för den nyfikne.

26_sept_08

Privatbostaden ovanför läkarmottagningen används nu för tiden ibland som VIP-rum när Enköpings kommun får fint besök. Den pampiga inredningen rönte uppskattning och kommentarer.

26_sept_09

En del av Leo Tolstojs släkt gifte in sig i Westerlundska släkten och till exempel är jazzsångerskan Viktoria Tolstoj en av ättlingarna.

26_sept_10

Jag hade tyvärr glömt min kamera hemma, och bilderna med mobilen blir inte så bra, särskilt inte som här i motljus. På bilden saknas hälften av deltagarna som var mycket mer intresserade av att kolla runt muséet än att vara med på bild.

26_sept_11

Som avslutning ett fotografi av en oljemålning av den store doktorn Ernst Westerlund.

Start av Grupp 2_3*

Första måndagsträffen med grupp 2_3* stod tre saker på dagordningen:

 1. Presentation av Yrkeshögskolan
 2. Tips – hur får man jobbet
 3. Start av projektet

1. Hans Sundström inledde kort med att berätta om Yrkeshögskolan i Enköping och de utbildningar som erbjuds där. Just nu anordnas tre olika utbildningar:

 • Trädgårdsmästarutbildning
 • Ventilationsingenjör
 • Hisstekniker

Det går alldeles utmärkt att ansöka till hissteknikerutbildningen! Den är på 40 veckor varav nästan hälften (18 veckor) är praktik på företagen. SÖK NU!

2. Efter Hans’ engagerade inledning förde vi en dialog baserad på den lilla skriften ”Tips från dem som anställer”, utgiven av Svenskt Näringsliv.

Boken finns att ladda ner som PDF här. Det går också att beställa den från Utbudet i pappersversion, vilket jag har gjort, så varje deltagare får ett eget exemplar att ta med sig.

För att få dialog och aktivera så använder jag en Powerpointpresentation som jag baserat på boken och kompletterat med lite extra information.

Syftet är att deltagarna ska ta del av de åsikter och erfarenheter som finns hos de personer som faktiskt anställer unga människor.

Det är också önskvärt att deltagarna reflekterar över betydelsen i dessa tips ur flera olika synvinklar. Av den anledningen är det bra att anknyta till tidigare föreläsningar och även få en diskussion i gruppen.

Flera deltagare påpekade att tipsen skiljde sig åt från olika personer. Ja, det finns olika sanningar och olika personer fäster olika vikt vid olika saker – ofta baserat på sammanhanget. Det gäller att vara flexibel.

Ungdomarna lyssnade uppmärksamt och intresserat. Genom att visa powerpoint och samtidigt relatera till sidorna i deras böcker och ställa kontrollfrågor om sådant som stod i boken men som jag inte berättade så ökades deras uppmärksamhet.

 

3. Slutligen påminde jag om att det är nu projektet börjar. Arbetsgivarna väntar på praktikanterna och det blir ”skarpt läge” – på många platser så är det full fart från första dagen. 

Det var en mycket bra dag tycker jag. Det känns som att de flesta är motiverade och många har också tydliga mål. Om man inte har ett mål så når man sällan dit.

* Gruppens beteckning är 2_3 då det är projektets andra års tredje grupp. (Totalt kommer projektet att ha 9 grupper = 3 stycken/år under projektets tre år.)

Marknadsföring och Försäljning Dag 2, Sten Örtefors

Sten Örtefors berättar med egna ord.

sten

Dag 2 i vår intensivutbildning i Marknadsföring och Försäljning har gått som på räls!

Jag beundrar verkligen det stora engagemang och intresse för att förkovra sig i marknadsföring och försäljning som våra alerta unga deltagare – Marcus Rydberg, Jesper Kniewald,Jonas Andersson, Marcus Johansson, Alexander Öberg och Simon Rush visar från morgon till kväll!

Vi har repeterat allt vi lärde oss dag 1.

Det har verkligen fastnat att – det enda som säljer – är FÖRDELAR – fördelar för Kunden och dessa fördelar som vi erbjuder ska svara mot Kundens behov. Bra att veta även när man söker jobb! Vidare har vi grupparbetat, diskuterat och redovisat:

 • Att skriva säljande!
 • Att tala säljande!
 • Vilka olika kategorier av säljare som finns och hur de jobbar.
 • Försäljningens grunder.
 • Säljarens egenskaper sedda med Kundglasögonen på.

– E F V-metoden har finslipats, d v s mina egna/produktens egenskaper ska omvandlas till fördelar, som i sin tur ska omvandlas till vinst/värde för företaget/arbetsgivaren. En kanonmetod att bära med sig resten av livet, tycker våra härligt kunskapstörstande deltagare!

Blir inte förvånad om ett antal av våra deltagare kommer att söka jobb som säljare! De kommer att lyckas, var så säker!

Nästa kursdag är måndagen den 10 oktober!

Intyg, betyg och omdömen

Måndag förmiddag arbetade vi mest med att lära oss förstå intyg, betyg och omdömen.

Dagens föreläsning inleddes av undertecknad, som berättade om vad det finns för olika anställningsintyg/betyg/omdömen och hur CV, personliga brev och intyg hänger ihop, varpå Niclas Lundin kom in i handlingen som expert inom rekrytering och bemanning.

Niclas (från företaget AddOffice) har lång erfarenhet av att skriva och läsa intyg och omdömen och har efter sin tid på Manpower expertkunskaper som är guld värda.

Med sitt rättframma sätt vann Niclas snabbt deltagarnas uppmärksamhet.

Deltagarna lyssnade intresserat och de flesta blev under dagen även klara med sina förslag till intyg.

niclas_lundin

Stort tack till Niclas som generöst och jovialiskt delar med sig av sitt stora kunnande!

 

Vi fick under dagen även besök av en expert inom ventilation, nämligen Martin Ancons, som berättade om VVS (Värme, Ventilation, Sanitet) och speciellt om ventilationsbranschen.

Martin Ancons

Visste du att vi i Sverige i genomsnitt tillbringar 93 % av vår tid inomhus? Det ställer höga krav på ventilationen, både tillverkning, installation, service och underhåll. Ja, även design, produktion, projektering, kalkylering och besiktning behövs och nu är medelåldern hög så inom kort är det många som går i pension. Alltså är det just nu ett bra tillfälle att ge sig in i en givande bransch.

Sveriges enda yrkeshögskoleutbildning inom ventilation är i Enköping: Ventilationsingenjör inom inomhusklimat. Den klass som börjar nu är fullsatt, men det är nytt intag år 2012.

 

Ena-Håbos nye reporter

Idag fick vi som arbetar i L4U träffa Ena-Håbo tidningens nye reporter, Roland Nordqvist, som kom och gjorde research hos oss.

roland_nordqvist

Vi fick tillfälle att berätta om vår verksamhet, våra mål och våra resultat.

Något som särskilt intresserade Roland var våra satsningar på att minska den könsmässigt skeva rekryteringen till projektet: vi har nämligen övervägande manliga deltagare.

Vi har målsättningen att se fler kvinnliga deltagare och även att kvinnor ska välja traditionellt ”typiskt manliga” branscher, som exempelvis tillverkningsindustri; företagen efterfrågar nämligen fler kvinnliga anställda då de anser att detta främjar ett bra klimat på arbetsplatsen.

Vi vill därför informera om att industrin inte nödvändigtvis innebär mer smutsigt arbete eller tungt arbete än vad exempelvis arbete inom vårdsektorn kan innebära.

Kanske kan man snart läsa en artikel i Ena-Håbo tidningen om våra ansträngningar att nå våra mål.

Bra praktikplatser allt svårare att hitta.

En av de viktigaste uppgifterna för L4U är att hitta bra praktikplatser åt deltagarna i projektet. En ”bra” praktikplats är en som erbjuder en meningsfull praktik och där det också finns ett rekryteringsbehov.

De senaste månaderna har det blivit allt svårare att hitta bra praktikplatser. Antalet platser som vi kan erbjuda är mindre än någonsin sedan hösten 2010.

Vi får hoppas att trenden vänder. Det är viktigt för hela samhället.

Enköping

Enköping är en del av världen. (Foto av Nordelch)

När projektet är slut och de positiva erfarenheterna ska införlivas i ordinarie verksamhet så öppnar sig möjligheter att söka praktikplatser även utanför Enköpings kommun och undertecknad har redan börjat ta steg i den riktningen och kontakter har knutits med detta som mål.

Marknadsföring och Försäljning med Sten Örtefors

Idag 2011-09-14 började delkursen Marknadsföring och Försäljning på projekt L4U. Inriktningen är både personlig och affärsmässig.

Läraren Sten Örtefors grillade – med positiva förtecken – projektdeltagarna Marcus Rydberg, Jesper Kniewald, Jonas Andersson, Marcus Johansson, Alexander Johansson och Simon Rush.

sten_o_coStående från vänster: Simon Rush, Marcus Rydberg, Marcus Johansson, Jonas Andersson, Sten Örtefors (lärare).
Främre raden: Henrik Sundström (proj.samordn), Alexander Öberg, Jesper Kniewald. 

Kursen är synnerligen intensiv och pågår i fem dagar och kommer att avslutas med en skriftlig tentamen på tre timmar.

Dagens program: Presentation av deltagare, lärare och kursinnehåll.

Andra punkter som diskuterades- Vad är det som säljer?- En gyllene regel i all marknadsföring och försäljning. – Konsten att kommunicera.- Vad är marknadsföring?- Intern marknadsföring.

Till nästa kursdag 2011 09-21 ska deltagarna skriva ett säljande presentationsbrev och studera kompendiet – Att skriva säljande.

Deltagarna visade ett fantastiskt engagemang och intresse för marknadsföring och försäljning och insåg snabbt vikten av att kunna ”sälja sig” när man söker jobb! En och annan kanske t o m kommer att söka jobb som – säljare!

Stress och arbetsglädje, med Marianne Stål

I måndags tog Marianne Stål hand om ungdomarna och pratade om stresshantering och arbetsglädje. Här skriver Marianne själv:

Vad är det som stressar och vad är det som ger arbetsglädje?

Dessa och liknande frågor diskuterades vid måndagens föreläsning med Marianne Stål. För inte så länge sedan såg samhället mycket annorlunda ut. Utbildningsnivå och tekniska framsteg har gjort att vi som lever idag befinner oss i ett informations- kommunikationssamhälle istället för industrisamhälle. Det ställer andra krav på den som arbetar som process och systemförståelse. För att leva ett gott liv behövs en balans mellan arbete, vila, egen tid och relationer. Deltagarna fick göra sina egna Livshjul för att se vad som kan förstärkas.

Stress på arbetet uppkommer enligt flera forskare när det uppstår obalans mellan krav och förmåga. Det handlar exempelvis om arbetstakten och arbetsmängden. För många uppgifter på för kort tid kan ge ett stresspåslag, likväl som för lite arbete och sysslolöshet.

Det som skapar arbetsglädje är enligt deltagarna själva bland annat: att jag upplever att arbetet är meningsfullt och att jag trivs på arbetsplatsen.Under passet hann gruppen också med att diskutera mål och motivation. Det visade sig att alla i gruppen motiveras av att känna att de presterar. När man sätter upp sina egna mål kan man göra det både på kort och lång sikt och tänka in vad det är som utgör belöningen.Deltagarna gav olika exempel på vad de upplevde som belönande.

Avslutningsvis betonades att det är uthållighet som gäller. Det som är mitt mål, min dröm kanske ligger längre bort i tiden. På vägen dit får jag lära mig och utveckla det jag behöver för att lyckas.

Istället för att fundera på det som inte blev ska jag tänka på det som jag har och som jag kan göra mer utav. Om jag är i skogen och plockar svamp tänker jag inte på alla dem som jag inte hittade utan glädjer mig över de som faktiskt ligger i min korg.”

svamp

Foto av Marianne Stål